Konání 64. ročníku celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov podpoří ministerská dotace. Wolkrův Prostějov je tradiční celostátní přehlídka recitátorů sólistů a divadel poezie. Letos se v Prostějově bude konat již 64 ročník.

„Celkový rozpočet akce je plánován ve výši zhruba jednoho milionu korun. Festival podpořila neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, a to ve výši 300 tisíc korun. Peníze půjdou na částečnou úhradu nákladů spojených s realizací celostátního festivalu,“ nastínila náměstkyně primátora pro kulturu Milada Sokolová. V pořadí již 64. ročník festivalu poezie Wolkrův Prostějov proběhne ve dnech od  31.srpna do 4. září tohoto roku.