Bezdomovci jsou jednou z nejvýrazněji ohrožených skupin obyvatelstva, které čelí náporům a rizikům nákazy covid-19. Své o tom ví ředitel Azylového centra v Prostějově Jan Kalla (na snímku). Právě jeho vyzpovídal během nedělního dopoledne Večerník a chtěli jsme vědět i to, jakým způsobem je postaráno o lidi bez domova, kteří nechtějí přijmout ubytování v azylovém domě a přežívají i v těchto chladných dnech na ulici.

* Jakým způsobem jste se v Azylovém centru v minulých týdnech „poprali“ s koronavirovou pandemií? Museli jste učinit nějaká omezující opatření v provozu?

„Obnovili jsme v podstatě opatření, která se osvědčila na jaře. Je to zejména zvýšená dezinfekce ve všech prostorách Azylového centra, častější praní, doporučení omezení kontaktu mezi klienty, pracovníky, konkrétní stanovené postupy práce ve všech našich službách. Problémové pro nás bylo pokrytí provozu pracovníky v době karantén, což se zatím podařilo vykrýt z vlastních zdrojů. Jsem rád, že v případě potřeby pomoci personálního charakteru je velmi ochotno pomoci město Prostějov i Krajský úřad Olomouckého kraje formou práce studentů oborů příbuzných naší práci.“

* Proběhly i ve vašem zařízení celoplošné testy na covid-19 a s jakými výsledky?

„Nikoliv, testy byly zatím distribuovány pro určité druhy sociálních služeb, do kterých my nespadáme. Možná na nás přijde řada, ale je to plně v dikci vlády, které služby to dále budou.“

* Vyvinuli jste nějaké aktivity, aby měli možnost testování také bezdomovci žijící na ulici?

„Ano, naše zacílení je pod službou terénního programu i na osoby, které žijí na ulici. Sociální pracovník z této služby je denně v kontaktu s lidmi na ulici a kromě své standardní náplně práce ji má nyní rozšířenou i o sledování zdravotního stavu těchto osob, dodává jim i roušky, informuje o potravinové pomoci, pomáhá v kontaktu s úřady a lékaři. V případě vypozorování obtíží či příznaků koronaviru je také přes něj zajištována pomoc, včetně možnosti testování a jeho praktického provedení. Kromě toho máme navázanou spolupráci s městem Prostějov, jeho představiteli i přímo s krizovým štábem na zajištění pomoci při zjištění nákazy bezdomovců v terénu.“

* Do jaké míry je naplněna kapacita azylového domu i centra pro matky s dětmi během druhé vlny pandemie?

„Na zaplněnosti se nám pandemie nijak nepodepsala, klienti a klientky se nám i na azylovém domě pro maminky s dětmi střídali často, i přesto máme nyní ve službách plný stav a na některé služby i více žádostí. Od příštího roku už budeme moci pokrýt zvýšenou poptávku služeb přes jejich rozšíření, konkrétně noclehárny a azylového domu pro muže a ženy v novém objektu, který vybudovalo město Prostějov v areálu Azylového centra.“