Kromě toho, že ve vedení prostějovského magistrátu zastupuje primátora v jeho nepřítomnosti, má na starost zejména odbor správy a údržby majetku města. V praxi to značí vskutku obrovský rozsah činností. První náměstek primátora Statutárního města Prostějov Jiří Pospíšil hodnotí uplynulé dva roky práce magistrátu ze svého pohledu a působnosti jako poměrně úspěšné. Zároveň zmínil, co bude jeho pracovní prioritou ve zbytku současného volebního období.

Ve vedení města přitom působí již od roku 2010, kdy začal vykonávat funkci místostarosty.

* Polovina volebního období je za vámi. Kdybyste se měl ohlédnout, jaké to byly dva roky z vašeho pohledu?

„Velice rychle to utíká, člověk si to ani neuvědomuje. Dva roky byly především pracovní, dokončovali jsme některé akce z předchozího volebního období a zároveň jsme připravovali a rozjížděli akce nové.“

* Samostatnou kapitolou z vašeho resortu je odpadové hospodářství. Je v Prostějově něčím výjimečné a co se podařilo v uplynulých dvou letech v tomto oboru zdokonalit?

„Je třeba říci, že nám neustále každý rok přibývá odpadů, proto jsme od loňského roku zavedli svozy tříděného odpadu dvakrát týdně. Stejně ale musím říci, že některá sběrová místa jsou přeplněna. Vybudovali jsme na několika místech polopodzemní kontejnery, které mají větší objem, takže by měly přispět k většímu pořádku na sběrných místech. Co je také pozitivní, naše město se stalo akcionářem servisní společnosti Odpady Olomouckého kraje. Tato společnost by měla do budoucna, po vzoru jiných evropských zemí, kompletně řešit systém nakládání s odpady v rámci celého kraje.“

* Prostějov jako jedno z mála měst nezvýšilo poplatky za likvidaci komunálního odpadu pro jednotlivé občany. Čím to?

„Čekáme na schválení nového zákona o odpadech. Zatím město doplácí na likvidaci odpadů, ale do budoucna určitě budeme muset všichni počítat s tím, že poplatky za odpady porostou.“

* Ve své gesci máte také majetek města. V jakém je aktuálně stavu a je starost o něj včetně zhodnocování na dobré úrovni?

„Vždy se dá dosáhnout vyššího zhodnocení. (pousměje se) Je otázkou, kolik město vyčlení v rozpočtu na opravy, údržbu a investice. Jen abychom si dokázali představit, co vše patří do majetku města a co vše se musí udržovat, do čeho všeho se musí plánovat finanční prostředky, tak namátkou jmenuji příspěvkové organizace. To znamená školská zařízení, kino Metro, Národní dům, Sportcentrum, městská knihovna. Ale patří sem i bytový fond, zimní stadion, městské lázně, koupaliště, dále bychom mohli jmenovat ošetřování zeleně, rekonstrukce komunikací a revitalizací sídlišť, údržbu hřišť. Není toho prostě málo. Samozřejmě když město něco vybuduje, tak v následujících rozpočtech musíme počítat také s tím, že každý nový majetek přináší náklady na údržbu a provoz. To jsou desítky milionů korun.“

* Každý občan Prostějova určitě vidí, jak se v poslední době opravují chodníky. Kolik magistrát město každoročně v tomto volebním období investovalo do daných oprav a považujete počet zrekonstruovaných chodníků za dostatečný?

„Určitě by se dalo opravit více chodníků a komunikací, ale prostředky v rozpočtu jsou omezené. Každoročně v rámci smlouvy se společností FCC máme jeden milion korun na lokální opravy a další tři miliony korun na opravy celoplošné.“

* Důležitou součástí ve všech směrech, i v otázce zaměstnanosti, je průmyslová zóna. Jak jste spokojen s jejím rozvojem za poslední dva roky?

„Musím říci, že v současné době je průmyslová zóna na východě zcela zaplněna. Za poslední dva roky se nám opět rozrostla o firmu DG Pack, PS PLASTY, nové haly postavily i firmy Mubea a Hopi. Takže s rozvojem můžeme být nejen v posledních dvou letech hodně spokojeni.“

* Jaký je vůbec aktuální vývoj, co se týká další průmyslové zóny po obou stranách Brněnské ulice?

„Koncem minulého roku se nám podařilo vykoupit další pozemky v této průmyslové zóně, takže když bychom vyčíslili celkovou plochu, kterou se podařilo vykoupit, tak bych to odhadl na dvě třetiny. Ale zároveň je třeba uvést, že jsme již více než jednu třetinu vykoupených pozemků prodali firmě, která připravuje výstavbu svého nového areálu. Samozřejmě jednání s majiteli pozemků nejsou jednoduchá, ale snažíme se pozemky scelit, abychom je mohli nabídnout novým investorům.“

* Uveďme konkrétní příklad, a to budování jižního „zeleného prstence“. V jakém stádiu je tento investiční plán a jak se hlavně daří městu vykoupit potřebné pozemky?

„Vykoupit pozemky není nikdy jednoduché, jak si myslí třeba někteří opoziční zastupitelé... Ti mají představu, že za dva měsíce vykoupíte pozemky od desítek vlastníků a je to, což ale opravdu nejde. Záměr vybudovat zelený prstenec na jihu města je dlouhodobá záležitost a vyvíjí se v několika fázích. V územním plánu byl pro zelený prstenec vyčleněn prostor zhruba třicet hektarů, vykoupit takové množství pozemků by znamenalo řádově sto milionů korun, což je obrovská suma. V loňském roce jsme zadali zpracování studie tak, aby se prostor na zelený prstenec optimalizoval. Prostor se zmenšil na asi dvanáct hektarů. Následně jsme oslovili všechny dotčené vlastníky a čekali jsme na reakce. Někteří se nám neozvali vůbec, někteří pozemky nechtějí prodat, někteří chtějí prodat pozemky celé, nikoli jen dotčenou část, a někteří mají neúměrné požadavky na cenu za metr čtvereční. Nastane tedy další fáze, kdy budeme opět jednat a budeme se snažit dosáhnout rozumné dohody s těmi, kteří se dohodnout chtějí. Musím ovšem podotknout, že na jižní straně města výsadbu stromů již provádíme na našich pozemcích.“

* Na co se vy osobně ve své práci zaměříte v dalších dvou letech tohoto volebního období? Co bude patřit mezi vaše priority?

„Vzhledem k tomu, že odbor, který řídím, tedy správa majetku a údržby města, má široké pole působení, tak musím říci, že těch záležitostí je celá řada. Prioritou vždy musí být údržba města, ta se bezprostředně dotýká každého občana, to znamená – úklid, údržba zeleně, opravy chodníků a komunikací, svoz a likvidace odpadu. Dále je to i údržba majetku města, mám na mysli údržbu a opravy nemovitostí, které město vlastní. Zde také neustále prosazuji investice do revitalizace sídlišť, které jsou v současné době nezbytné, třeba i z toho důvodu, že začíná být obrovský nedostatek parkovacích míst, to je problém, který musíme řešit. Důležité bude také, aby se rozjela činnost servisní organizace Odpady Olomouckého kraje, v níž je Prostějov akcionářem.“