Dopravu a sociální oblast v Prostějově má náměstkyně primátora Alena Rašková na starost už dlouhé roky, s výjimkou kdy byla samotnou primátorkou města. Za uplynulé dvouleté volební období se v těchto resortech změnilo hodně věcí k lepšímu. Do dopravní infrastruktury v Prostějově byly i ve spolupráci s Olomouckým krajem investovány desítky milionů korun a v sociální oblasti se pokračovalo v nastavené kvalitní síti všech služeb pro potřebné občany. Rašková byla zvolena do Zastupitelstva města Prostějova poprvé v roce 1998, od roku 2002 je členkou rady a od 1. ledna 2009 vykonávala funkci místostarostky a následně první náměstkyně, dne 5. října 2015 byla zvolena primátorkou města. Pro volební období 2018 až 2022 byla zvolena náměstkyní primátora s kompetencemi pro oblast sociální, bytovou a dopravy

* Máte na radnici ve své kompetenci dopravu a sociální oblast. Co se týká dopravy a hlavně stavebních investic, jak jste s nimi v posledních dvou letech spokojena?

„V oblasti stavebních investic v dopravě se v posledních dvou letech udělalo podle mě hodně. Byl dokončen terminál na Floriánském náměstí u lázní, zrekonstruovaná byla ulice Plumlovská včetně vybudování velkého množství parkovišť a výsadby zeleně, opravena byla Vápenice, zrekonstruována ulice Kostelecká. Kromě těchto staveb přímo ve městě byla provedena výstavba a následně i úprava protihlukové stěny na D46 v oblasti Šárky a v říjnu byla zahájena rekonstrukce mostu na D46 u bývalé Vitany. A tady bych využila možnosti poděkovat Smolkovi z Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje za pochopení našich problémů s dálnicí a jejich řešení.“

* Jakým způsobem se v posledních dvou letech vyvíjí neustálá snaha města vytěsnit dopravu co nejvíce z centra Prostějova?

„Za největší průlom v budování dopravní infrastruktury považuji zahájení výstavby severního obchvatu města, o který jsme usilovali několik let. Ta probíhá přesně podle harmonogramu, rychle, a věřím, že odvede velkou část hlavně nákladní dopravy, která nám v současnosti projíždí městem.“

* Jak jste v tomto volebním období spolupracovala s Olomouckým krajem, co se týká dopravních investic?

„S Olomouckým krajem již tradičně byla spolupráce výborná, jak dokazují všechny dříve jmenované stavby. Kde je hlavním investorem kraj, my pouze financujeme chodníky, zeleň a podobně. Doufám, že i nové vedení kraje bude vnímat potřeby našeho regionu stejně.“

* Co byste v oblasti dopravy v posledních dvou letech nejvíce vyzdvihla a co naopak Prostějovu stále chybí, kde ho tlačí bota?

„Všechny stavby či rekonstrukce jsou stejně důležité. Jsem velmi ráda, že se začíná opravovat dálnice D46, a doufám, že se po opravě či rekonstrukci mostu a estakády výrazně sníží hlučnost z dálnice, která naše občany hodně obtěžuje. Osobně považuji za nejdůležitější severní obchvat a opravu D46, zlepší podmínky života ve městě. Kde Prostějov v dopravě nejvíce tlačí bota, je parkování. Historické centrum s poměrně úzkými ulicemi, sídliště stavěna před více než 40 lety, kdy se nepředpokládalo takové množství aut v rodinách, těžko se hledá místo, kde by se dalo parkování vybudovat, aniž bychom zrušili veškerou zeleň. Týká se téměř všech, těžko určit priority, komu dát přednost, jak určit parkování pro obyvatele, jak pro podnikatele ve stejném místě, jak časově omezit parkování návštěvníkům na totéž místo. Snažíme se vše řešit, ale je to běh na dlouhou trať.“

* Svým jednáním jste se podílela mimo jiné na přípravách a jednání s Olomouckým krajem ohledně rekonstrukce Vrahovické ulice. Takže v roce 2021 už tato investice konečně „klapne“?

„Jsem přesvědčena, že rekonstrukce Vrahovické ulice příští rok opravdu klapne. Firma byla vybrána, smlouvy jsou podepsány, harmonogram oprav máme k dispozici.  Bude to období zvláště pro občany Vrahovic náročné, prosím o trpělivost a pochopení. Začátkem ledna budou seznámeni s tím, jak bude akce probíhat. V současné době probíhají jednání s firmami v průmyslové zóně i s dopravní společností FTL. Teď ještě nechceme dávat informace ať už nepřesné, nebo které se ještě mohou změnit.“

* Co se povedlo v první polovině tohoto volebního období v sociální oblasti?

„Byl dokončen dům v Sušilově ulici, kde jsou byty pro seniory či hendikepované občany, letos byla rozšířena kapacita azylového domu. Všechny služby již dříve zavedené zůstávají zachovány, připomínám hodně využívané Senior taxi, trochu méně známou linku pro sluchově postižené s tlumočením, možnost pojízdného úřadu pro vyřízení potřebných věcí mimo magistrát, například občanského průkazu pro nemohoucí přímo doma.“

* Když bychom měli porovnat sociální oblast s jinými městy naší velikosti, jak by toto srovnání podle vás dopadlo?

„Neznám přesně situaci v jednotlivých městech, při společném jednání s představiteli Přerova a Olomouce jsme se shodli, že jsme na tom přibližně stejně a trápí nás totožné problémy.“

* Má Prostějov dostatečně hustou síť sociálních zařízení, která by se měla starat o potřebné spoluobčany?

„Co se týká nabídky sociálních služeb, má Prostějov všechny potřebné služby zajištěny. Bohužel ne vždy v dostatečné kapacitě, nedá se přesně určit, kdy a hlavně kolik klientů bude požadovanou službu potřebovat. Co u nás chybí, jsou dobrovolníci, dříve je zajišťovala společnost Adra, kteří by chodili za seniory či zdravotně znevýhodněnými lidmi a povídali si s nimi. Zajištění základních potřeb je jedna věc, ale lidský kontakt je možná i občas důležitější. A tohle zatím nemáme.“

* Prostějov má stálý problém, kterým je nedostatek bytů pro seniory. Co se v tomto směru udělalo v posledních dvou letech?

„Mluví se o nedostatku bytů pro seniory, ale většinou se nejedná ani tak o byty jako spíše o místa v domovech seniorů. S tím, jak se populace dožívá vyššího věku, přibývá i nemocí, tudíž i občanů, kteří potřebují každodenní a mnohdy i celodenní pomoc, A tu jim jejich blízcí nejsou schopni poskytnout. Většinou proto, že jsou v plném pracovním nasazení a mají navíc doma ještě děti. Tady jsme se shodli s představiteli Olomouce a Přerova, že bychom potřebovali daleko víc míst pro naše seniory. Další velmi obtížně řešitelný problém jsou nemocní bezdomovci. Bez prostředků a nemohoucí. Tento problém je v celé republice, nejsme na něj připraveni a neumíme ho řešit.“

* Co bude vaším úkolem v dopravě i sociální oblasti v příštích dvou letech?

„V oblasti dopravy nás čekají úpravy některých křižovatek, například u Komerční banky na Poděbradově náměstí, dále u ‚Milosrdných‘ či u rybníka, a dořešení systému parkování na území Prostějova, hlavně pak v centru města. V sociální oblasti vidím jako velký úkol rozšíření kapacity v domovech pro seniory, tedy společně s krajem, který tyto služby zajišťuje. A pak snad v celé republice najít systém, jak se postarat i o ty, kteří jsou zcela mimo většinovou společnost. Konkrétně pak v Prostějově zachovat stávající síť sociálních služeb.“