Jak Večerník informoval v minulém vydání, stejně jako loni putuje cena z projektu Dětský čin roku podruhé v řadě do Prostějova. A opět v tom má prsty školní družina ZŠ Dr. Horáka vedená energickou a nápaditou Naděždou Kalábovou. Ostatně právě ona stála už před pěti lety za stejným oceněním pro Tomáše Soldána z Vrahovic. Letos se i díky její zásluze může na zajímavé ceny těšit šikovný a přičinlivý Šimon Šmíd (na snímku) ze 4.B a další jeho kamarádi. Škola díky tomu získá od organizátorů projektu 10 000 korun na nákup pomůcek. „Měli bychom si vážit hodných dětí jako je Šimon,“ říká o svém žákovi, který uspěl v kategorii kolektivní čin. Tím navázal na loňskou vítězku Lauru Čurejovou.  

 

* Jak bys sám představil to, co jste společně dělali? 

„Už od první třídy chodím s družinou za babičkami a dědečky do domova. Společně s nimi jsme letos udělali knížku na téma Život se zvířecími kamarády. Původně jsem myslel, že to budeme psát my sami. Ale bylo to tak, že oni nám posílali své příběhy doplněné o obrázky a další věci. My jsme to pak celé prožívali spolu s nimi. Nejkrásnější bylo, když jsme jim tu knížku předávali.“

* Jak to probíhalo?

„Šli jsme tam i s vytištěnými knížkami, kromě nich jim dali také dárky, které jsme pro ně vyrobili. Ještě k tomu jsme pro ně měli připravené vystoupení. Někteří přišli dolů, jiné jsme navštěvovali přímo na jejich pokojích. Všichni byli opravdu šťastní. A já jsem byl zase rád, že jsme jim mohli udělat radost.“