V polovině srpna přinesl Večerník exkluzivní rozhovor s Bedřichem Grulichem, který vysvětloval aktuální situaci o ceně vody v Prostějově. Nyní na interview s mužem, který v minulosti působil jako generální ředitel akciové společnosti či člen městské rady a předseda finančního výboru, navazujeme. Absolvent ostravské univerzity je aktuálně místopředsedou společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. Prostějov. A tak jsme mu položili ještě doplňující otázky k odpovědím zveřejněným před třemi čísly.

 

* Konstatoval jste, že díky opatřením v rámci společnosti Vodovody a kanalizace, akciová společnost Prostějov bylo možno pro rok 2022 navýšit cenu vodného a stočného pouze o 1,8 procenta a že cena je dlouhodobě na úrovni středu republiky. Z čeho vycházíte?

„Samozřejmě ze srovnání. Sledujeme vývoj ceny v rámci republiky. V roce 2021 byla cena vodného a stočného v Prostějově 95,94 korun za metr krychlový. Namátkově je tato cena v jiných městech následující: Chrudim má 85,43 Kč/1 m3, Prachatice 79,91, Pardubice 98,30, Přerov rovných osmdesát, Vyškov 96,22, Severočeské VaK 104,77, Moravská vodárenská Olomouc 89,18, Pražské VaK 101,59 korun. Při stanovování ceny hrají velmi důležitou roli geologické podmínky. Ty nejsou v našem regionu zrovna nejpříznivější. Naopak tyto podmínky v Přerově jsou téměř ideální. Dále je to stav infrastruktury a platná legislativa ve vazbě na kvalitu vody.“

* Jaké jsou objemy investic a oprav na pořízení a údržbu vodárenské infrastruktury?

„Vysoké objemy investic a oprav jsou nutností. Od roku 2006 do současnosti objem finančních prostředků vložených do oprav a investic dosáhl 1,3 miliardy korun včetně dotací. Dotace činily 152 milionů korun.“

* Co čeká prostějovský VaK v budoucnosti?

„Jak už jsem prozradil minule, zvažujeme zásadní investici v řádech stovek milionů korun do nové čističky odpadních vod. Při našem pečlivém rozhodování hraje roli analýza trhu, sledování vývoje technologií pro úpravu a čistění vod a zpřísňující se legislativa. Dále připravujeme postupné kroky, které by společnost připravily na období po ukončení smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury. To vše proběhne na základě dohody zainteresovaných stran a souhlasu akcionářů.“