Poprvé kandidoval v komunálních volbách a rovnou jako lídr nově vzniklého uskupení Levicoví občané Prostějova a KSČM. To však ve volbách neuspělo a stejně jako některé další tradiční politické strany se do prostějovského zastupitelstva vůbec nedostalo. Tomáš Kaláb v současné situaci neměl zrovna lehkou úlohu. Jak ze svého pohledu hodnotí výsledek bezprostředně po volbách?

 

* Jak hodnotíte výsledek vašeho uskupení ve volbách?

„Samozřejmě de facto poslední místo nelze hodnotit jinak než jako neúspěch. Doufali jsme aspoň v číslo někde kolem čtyř procent, kdy, jak se ukázalo, bylo možné po přepočtu mandát získat. Faktem, že propadla také v Prostějově tradičně silná sociální demokracie, se nijak konejšit nelze. Každopádně děkuji voličům za těch více než deset tisíc hlasů, které Levicoví občané Prostějova a KSČM obdrželi.“

* V čem spatřujete příčiny?

„Faktorů bylo jistě víc. Do volebního klání jsme už vstupovali s jistým handicapem, protože se nepodařilo sestavit úplnou kandidátku. Limitující pro volební kampaň byla také finanční stránka, kterou jsme tak říkajíc za pochodu operativně dolaďovali. Jak se ukázalo už v několika předchozích volbách, nenahrávají levicovému spektru ani celospolečenské nálady. A konečně pro úspěch v každém týmovém snažení musí, řečeno sportovní terminologií, fungovat správná chemie.“

* Odnesl jste si nějakou zkušenost do budoucnosti?

„Je mi samozřejmě líto, že také z našeho zastupitelstva vypadly tradiční levicové strany. V současné nelehké ekonomické situaci se lidí v problémech těžko bude mít kdo zastat. Vládní strany to jistě nebudou. Proto jsem přesvědčen, že potenciál pro vzestup levicového vlastenecky orientovaného subjektu, přinášejícím konkrétní řešení, v naší republice stále existuje.“