Vystrčilovy provází práce ve sboru dobrovolných hasičů celým životem. I manželku Marcelu (na snímku) si Miroslav vybral v hasičárně, kde ji před lety trénoval. V současnosti spolu vedou Sbor dobrovolných hasičů v Hrdibořicích a vychovávají další pokračovatele, nejen ze svého rodu. O víkendu pořádali soutěž pro nejmenší děti, kterým se podle jejich slov mnoho organizací nevěnuje. To je ale jen část jejich rozmanité práce pro hasičský sbor.

* Proč jste se dali na pořádání závodů pro malé děti?

„Kdysi jsme to rozjeli na Olomoucku, kde soutěže běží dodnes. V Hrdibořicích máme pokračovatele z vlastní rodiny, včetně malé vnučky. Tak to nějak vyplynulo samo. V podstatě jsme hasičští blázni, z manželovy strany se to dědí po generace a já do toho zapadla.“

* Vaše činnost má velký rozsah, vydáváte i kalendář?

„Ano, musíme přeci zdůraznit své úspěchy. (smích) Jsou to kalendáře nástěnné, které mapují naši činnost za uplynulý rok. V tom na rok 2023 je třeba zachycen i jeden z velkých úspěchů, kdy v prvním ročníku MČR v běhu na šedesát metrů s překážkami byl náš Štěpán Gregor v kategorii mladších chlapců třetí. Samozřejmě si vážíme všech úspěchů, kterých naše děti dosáhly a dosahují.“

* Co byste si pro letošek přáli?

„Ze všeho nejvíc asi uspět v anketě Dobrovolní hasiči roku 2023, kam jsme se opět přihlásili. Cílem ankety je ocenit dobrovolné hasiče za jejich obětavou pomoc, kterou jsme připraveni poskytnout vždy, když je ohroženo zdraví, životy nebo majetek. Druhým cílem je podpořit nás v činnosti a motivovat pro budoucí práci. Co si budeme říkat, naše příjmy jsou nulové, jsme závislí na podpoře kraje a dotacích. Takže případný úspěch v anketě, který je spojen s finančními a věcnými dary na technické dovybavení a podporu činnosti, by nám přišel velice vhod. Vloni to nevyšlo, tak snad budeme slavit úspěch letos.“