Okresní hospodářská komora v Prostějově je společně s Úřadem práce ČR hlavním pořadatelem Burzy práce a vzdělávání. V následujícím interview prozradila ředitelka Helena Chalánková (na snímku), že o letošní akci projevilo zájem na padesát vystavovatelů z řad firem, podnikatelů, škol nebo učilišť. Burza už tak dosáhne stejné kvality jako v předcovidovém období. Ředitelka OHK v Prostějově navíc připomíná, že Burza bude mít i tradičně „vyšperkovaný“ doprovodný program uvnitř i vně Společenského domu.

 

* Jak složité bylo uspořádat letošní Burzu práce a vzdělávání?

„V nedávné době covidu akci nebylo možné uskutečnit z důvodu restriktivních opatření, o nichž všichni víme a určitě už nechceme, aby se opakovala, čímž jsme přišli o dva ročníky. Nicméně těsně po covidu jsme akci realizovali již v loňském roce a je pravda, že jsme měli obavy o zájem firem i škol, aktivity všech se po těžkém období rozjížděly velmi ztěžka a pomalu. Naše obavy se však naštěstí ukázaly lichými, protože zájem o prezentaci byl takřka stejný jako v době před covidem. No a v letošním roce pokračujeme v nastaveném trendu, můžeme se už pochlubit téměř padesátkou vystavovateli, což nás velmi těší.“

* Bude letošní ročník něčím odlišný od předešlých? A co vůbec osobně od akce čekáváte?

„Naše Burza, pokud budu používat zkrácený název, má hlavní cíl jasně daný, a tím je prezentace firem a škol, mezi nimiž má probíhat aktivní spolupráce. Menší odlišnosti můžeme zaznamenat pouze v doprovodném programu, který jsme na rozdíl od prvních ročníků upravili. Upustili jsme například od akcí ve vnitřních prostorách, které se odehrávaly na pódiu. Byla to například módní přehlídka, vystoupení taneční školy, rozhovory se zástupci firem a tak podobně. V rámci zpětných vazeb od vystavovatelů byly tyto aktivity vyhodnoceny jako ‚rušivé‘, ztěžovaly vzájemnou komunikaci vystavovatelů s návštěvníky. Naopak zůstává doprovodný program probíhající mimo pódium, studenti si budou moci vyzkoušet přijímací pohovory nanečisto v cizím jazyce a budou pro ně připraveny individuální besedy se zástupci vystavujících firem. Venkovní prostory před Společenským domem budou patřit jako každý rok armádní a policejní technice, bude zde připraven trenažer autonehody, moderní kamion, vězeňské eskortní vozidlo, zemědělská technika a další.“

* Mnoho lidí namítá, že v dnešní internetové době a době sociálních sítí jsou tyto akce zbytečné. Vy ale patrně budete jiného názoru, že?

„Ano, máte pravdu, jsem naprosto odlišného názoru. Internet je super záležitost – studnice informací, o tom není žádné diskuse. Nicméně osobně zastávám názor, že není nad to ‚vidět vše na vlastní oči‘ a moci si vše takzvaně ‚osahat‘. To vám žádný internet nenahradí.“

* Jaká bude návštěvnost, se teprve uvidí. Vy už ale víte, jaký zájem je o účinkování na Burze mezi školami, učilišti nebo firmami. Takže, jaký?

„V letošním roce máme přihlášeno celkem 50 vystavovatelů. Tvoří je 13 odborných škol a 37 firem a veřejných institucí včetně Úřadu práce a naší Okresní hospodářské komory. Chybět nebude Armáda ČR, městská i státní policie, statutární město Prostějov a nově i Vězeňská služba ČR.“

* Jakým způsobem může Okresní hospodářská komora pomoci lidem, kteří hledají nové zaměstnání? A to třeba i ve vyšším věku?

„Tak primárně při hledání zaměstnání pomůže Úřad práce, to všichni vědí. My můžeme pomoci například začínajícím podnikatelům, poskytneme jim základní informace související s podnikáním. Doporučíme i možné dotace nebo nadační fondy, spolupracujeme například s Nadačním fondem Veolia, který pomáhá malým a drobných začínajícím podnikatelům. Má však nastaveny specifické podmínky, které musí být splněny, aby bylo možné nadační příspěvek získat. Základní informace získá zájemce v naší kanceláři. Samozřejmě máme také přehled o poptávaných místech v našich členských firmách, takže i po této stránce můžeme při hledání zaměstnání pomoci. A co se týká hledání práce pro osoby ve vyšším věku, to je velký problém současné doby, zvláště při navyšování věku k odchodu do důchodu. Pokud vláda takto nastavuje nová pravidla a chce, abychom chodili do práce co nejdéle, musí k tomu také vytvořit náležité podmínky ve firmách, nabídnout například daňové úlevy nebo dotace na pracovní místa obsazovaná staršími osobami. Ale to je velmi široké téma k diskusi a nerada bych se tady do něj více pouštěla.“

* Celorepublikově stále klesá zájem mezi mladými lidmi o lidově řečeno – řemesla. Mohou Burzy tohoto typu na současné situaci něco změnit?

„Určitě je jedním z cílů podpořit zájem o výuku řemesel a služeb s nimi souvisejícími. Proto jsou součástí Burzy i odborné školy, které tady prezentují svoje vzdělávací programy a poukazují na následnou uplatnitelnost jejich absolventů. Uplatnitelnost po ukončení výuky na těchto odborných školách je téměř stoprocentní. A vidíme to sami ve svém každodenním životě, že sehnání řemeslníka na opravu čehokoliv je v dnešní době téměř nemožné. Navíc je potřeba si uvědomit, že díky této situaci jsou řemesla velmi dobře mzdově ohodnocená, dovolím si tvrdit, že i více než některé manažerské pozice. A mladí lidé mají dnes vizi vydělávat hodně peněz. Tudy by mohla vést jejich cesta – vyuč se řemeslu, budeš se mít dobře. Navíc je také důležité, aby si hlavně rodiče uvědomili, že ne každé dítě je studijní typ a že by mu mohlo být na ‚učňáku‘ celkově lépe než ho vidět trápit se při návalu výuky na gymnáziu…“

* Co byste vzkázala potenciálním návštěvníkům a na co všechno byste je v rámci Burzy práce a vzdělání chtěla nalákat?

„Vzkázala bych – Určitě přijďte, nebudete zklamaní! Seznámíte se se zajímavými zaměstnavateli nejen z regionu, poznáte jejich výrobní programy, nabídky práce, uvidíte interaktivní expozice. Budete si moct vyzkoušet model formule, ochutnat potravinářské produkty, nechat si změřit zrak, zblízka uvidíte automatizovaného robota, venku na vás bude čekat policejní Ferrari, nové elektromotorky prostějovské městské policie, můžete si vyzkoušet trenažér autonehody vozidla, prohlédnout armádní vozidla, prolézt moderní kamion a nově můžete zhlédnout ukázku využití donucovaných prostředků vězeňské služby včetně ukázky jejich eskortního vozidla. No prostě k vidění toho bude hodně, určitě si každý návštěvník přijde na své. Proto přijďte, moc se na vás těšíme!“