Propojit svět vzdělávání a práce se v Prostějově daří skvěle. Svědčí o tom úspěch letošní burzy. Akce se v Prostějově koná již od roku 2016, v letošním roce však zaznamenala rekordní počet návštěvníků, její organizátoři ale mají velké vize i do budoucna. Nejen o tom všem přišla řeč během exkluzivního rozhovoru pro Večerník s ředitelkou prostějovského Úřadu práce Věrou Crhanovou (na snímku).

* Jak hodnotíte letošní Burzu práce a vzdělávání?

„Byla vůbec nejúspěšnější za dobu trvání své existence. Vedle excelentně připravených a velmi zajímavých stánků a venkovních expozic vystavovatelů nás velmi potěšil rekordní počet návštěvníků, a to jak z řad studentů, tak z řad široké veřejnosti. Burza byla úspěšným završením předcházejících příprav, vyústěním komunikace mezi Úřadem práce ČR, zaměstnavateli, školami a dalšími organizacemi, které se na ní podílely.“

* Jaké máte ohlasy od vystavovatelů?

„Velmi pozitivní. A abychom další akci dokázali ještě více ‚ušít na míru‘, zašleme vystavovatelům dotazník a požádáme o podrobnou zpětnou vazbu. Naším cílem je spokojenost samozřejmě na obou stranách a chceme se stále zlepšovat.“

* Je něco, v čem byla ta letošní jiná než předchozí ročníky?

„Byla jiná v počtu návštěvníků, který byl vyšší než v předchozích ročnících. Je to známka toho, že burza každý rok získává na větší popularitě. Také vystavovatelé měli své prezentace velmi kreativní, interaktivní a zajímavé. Jejich prostřednictvím dokázali oslovit a zaujmout opravdu vysoký počet návštěvníků. Letos si zájemci mohli vyzkoušet např. práci s různými roboty, drony, sestavit si malý regál, který je ve většině skladových center, sednout si do kabiny kamionu, seznámit se s prací bezpečnostních složek a nechat se tzv. zatknout, vyzkoušet si vybavení a výstroj naší armády nebo se podívat na čerstvou cukrovou řepu přinesenou ještě s kousky hlíny přímo z pole, ze které se vyrábí cukr, tak jak to letos ukázal velmi originálně Cukrovar Vrbátky. Velmi si vážíme všech vystavovatelů, kteří takto přistupují k naší burze, a já jim za to chci velmi poděkovat.“

* Jaké jste díky ní získali podněty do budoucna?

„Chceme i nadále zvyšovat počet zajímavých, významných či jinak originálních vystavovatelů s cílem připravit burzu ve stylu 3D či 4D. Cílem je také maximální komunikace mezi zaměstnavateli a školami, možnost se domluvit na exkurzích ve firmách, další spolupráci ve formě vedení různých zájmových kroužků apod.“

* Je něco, na co byste se chtěli v příštím roce speciálně zaměřit?

„Každý rok si přejeme, aby počet nových vystavovatelů rostl a prezentace všech firem byla v něčem jiná, nová. V tomto trendu chceme pokračovat. Aby návštěvníci burzy každý rok našli a seznámili se na naší burze vždy s něčím novým. To se nám daří a v tom chceme i nadále pokračovat. Nadále také budeme podporovat ještě větší provázanost studia a pracovního uplatnění po absolvování škol. V tom úzce spolupracujeme se společnostmi, které se na našich akcích prezentují. A že si tuto linku uvědomují samy, potvrzuje fakt, že postupně roste počet těch, které studentům nabízejí stipendia a další formy podpory.“