V minulých dnech dostala koncepce řešení odpadů Olomouckého kraje zásadní ránu, která může výrazně ovlivnit její další existenci. Hodně totiž spoléhala na spalovnu v Brně. Tamní zastupitelé ovšem rozhodli, že zastaví přípravu stavby dalšího kotle, který by zvýšil kapacitu spalovny. Pro materiál z celého Olomouckého kraje tak nebude mít kapacitu. Kraj proto nyní bude muset hledat cesty, jak situaci vyřešit. Velmi rychle tak došlo na slova prostějovského primátora Františka Jury, který od začátku vidí v krajském projektu velká rizika a klade důraz na vlastní řešení. Položili jsme mu na toto téma několik otázek.

* Plán likvidovat odpad z Olomouckého kraje v brněnské spalovně padl. Co na to říkáte?

„Koncepce spalování odpadu v Brně je pouze jedním z problematických bodů krajského řešení. A dokonce bych řekl, že nikoliv tím nejproblematičtějším. Není to na vysvětlení ve dvou větách, ale zjednodušeně řečeno, mám důvodné pochybnosti o ekonomice celého provozu. Podle mě hrozí, že navrhovaný systém bude obce a jejich rozpočty dlouhodobě neúměrně zatěžovat. A na to jsme my v Prostějově hodně citliví. Naše hospodaření je dlouhodobě vynikající právě proto, že neutrácíme bezhlavě. Investiční peníze přitom jsou jen prvním krokem, celý krajský systém bude mít samozřejmě také své provozní náklady. Jen to zatím nikdo nechce slyšet.“

* Čekal jste, že se rizika krajského projektu projeví tak rychle?

„Především chci zdůraznit, že přestože dal vývoj velmi rychle za pravdu mně a mým kolegům, žádnou radost z toho nemáme. (povzdechne si) V minulosti jsme ze strany vedení kraje na svou adresu vyslechli docela nehezká vyjádření, k nimž přidali svoje výpady také někteří naši opoziční zastupitelé. Ale žádnou satisfakci necítím. Budu samozřejmě kolegům držet palce, aby se podařilo najít nějakou ‚co nejméně špatnou‘ cestu ven z problému. Za Prostějov říkám, že pro naše město a jeho okolí hledáme stabilní dlouhodobé řešení. Nakládání s odpady to potřebuje, není možné si s ním zahrávat.“