Jak jsme již informovali, novou dominantu by mohla v budoucnosti získat Konice. Podnikatel Petr Michek nedávno seznámil místní zastupitele se svým záměrem postavit v ulici E. Beneše výškovou administrativní budovu, a to na místě někdejší komerční banky. Tento záměr ovšem následně vyvolal celou řadu reakcí místních obyvatel. V některých případech pozitivních, u dalších byla znát zvědavost, jiní se vyjádřili k záměru i k jeho údajné podpoře ze strany vedení města negativně. Večerník proto oslovil samotného Petra Michka, aby poskytl několik bližších informací.

* Stavba by měla mít čtyři patra, že?

„Ano, tři nebo čtyři, teď to přesně nevím, je to otázka projektové dokumentace.“

* Všiml jsem si, že zmíněné budovy, kde by měla nová stavba vyrůst, jsou už v demolici…

„Už jsou dokonce odklizené.“

* Je podmínkou realizace, že se město Konice finančně zapojí nebo budovu využije?

„Není. My jsme to městu nabídli k určité možnosti využití. Mně to připadalo zcela logické v situaci, kdy některé odbory, které slouží občanům, jsou detašované a dále od centra. Ať tedy nemusí chodit v Konici na dvě místa. Nemůžu ale předjímat rozhodnutí města, respektive zastupitelstva. Je to tedy jedna z cest, nikoli však jediná.“

* Máte připravený i alternativní plán k tomu, co by na místě mělo vzniknout?

„Tím, že jsem se přistěhoval před nedávnou dobou do Čunína a buduji i starám se o Čertovy rybníky, tak mi připadalo logické udělat něco smysluplného i v Konici. Jedna cest je spolupráce s tamní samosprávou, nabízí se ale i další varianty, třeba vybudování bytů pro mladé rodiny.“

* Váš záměr se setkal se zájmem veřejnosti, padlo ale i několik negativních ohlasů. Co byste tedy místním vzkázal?

„Myslím si, že pro lidi, kteří mě neznají, by bylo dobré, aby mě vnímali jako člověka, který má zájem o regionální růst. Nejlepší odpovědí na možné pochybnosti a spekulace je to, aby se přišli podívat na Čertovy rybníky, které jsou velmi pěknou vizitkou naší práce.“