Na internetových sítích se v posledních dnech objevila videa zachycující tvrdé zákroky strážníků a policistů proti lidem, kteří si na veřejnosti odmítají nasadit respirátory i roušky. Za poslední dva týdny lockdownu podobné kontroly proběhly samozřejmě i v Prostějově. A jak Večerníku v exkluzivním rozhovoru prozradil mluvčí Městské policie Prostějov Petr Zapletal, strážníci se kolikrát stali terčem vulgarit a sprostých nadávek.

* Máme za sebou skoro dva týdny lockdownu. Jakým způsobem provádí strážníci městské policie kontroly dodržování vládních nařízení?

„Kontroly, které v současné době probíhají městskou policií, se odehrávají na katastrálním území města Prostějova. Městská policie nemůže řešit přestupková jednání mimo katastr města, tedy například u supermarketu Tesco. Jedná se o kontroly dodržování vládních nařízení, jako je nošení roušek, shromažďování, dodržování rozestupů, zákazu vycházení, požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství a dále se také provádějí i kontroly restaurací a provozoven. Hlídky strážníků ovšem taktéž musí reagovat na běžné události a oznámení, řešit dopravní přestupky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití, proti majetku a tak dále. Prostě tak jako za normálního stavu. Město Prostějov má také právní předpisy v podobě nařízení města a obecně závazných vyhlášek, kde městská policie dohlíží na jejich dodržování.“

* Kolik přestupků jste během dvou týdnů již zaznamenali? A kde nejvíce lidé hřeší? Na ulicích, v obchodech, na zastávkách či jiných místech?

„Od prvního ledna bylo řešeno celkem 103 přestupků a od měsíce března řešila městská policie čtyřicet případů, kdy došlo k porušení vládních nařízení v době nouzového stavu. Místa, kde dochází k nejčastějším porušením mimořádných opatření, jsou ulice, nádraží, čekárny, zastávky a také vnitřní prostory v podobě obchodů. Zde lidé v drtivé většině nemají ochranné prostředky dýchacích cest. Další a nejčastější porušování se týká popíjení alkoholu na veřejnosti a porušení zákazu nočního vycházení.“

* Uposlechnou lidé alespoň v Prostějově výzev strážníků, aby si nasadili roušky či respirátory?

„Je to individuální. Jsou lidé, kteří po upozornění strážníků na nošení roušky či respirátorů reagují a ochranu dýchacích cest si nasadí. Na druhou stranu, jsou i tací, kteří i po zákonné výzvě si roušku nenasadí. Jejich vysvětlení je prakticky identické, nesouhlasí s aktuálními opatřeními, popřípadě s nouzovým stavem, který vyhlásila vláda. V takovém případě hlídka celou záležitost zadokumentuje a oznámí příslušnému správnímu orgánu k projednání.“

* Vyskytl se nějaký případ, kdy strážníci museli proti přestupci zasáhnout nějak razantněji?

„Strážníci prozatím nemuseli použít donucovací prostředky vůči osobám, proti kterým zasahují v souvislosti s vládním nařízením. Ale vyslechnou si spoustu vulgárních nadávek a urážek. Snaží se lidem vysvětlit, že dohlíží na dodržování vládních opatření v téhle komplikované době. Současná situace není lehká ani pro strážce zákona.“

* Zasahovali strážníci také například v případech „tajně“ otevřených provozoven, například hospod či restaurací?

„V poslední době jsme řešili otevřenou vinárnu v době zákazu nočního vycházení. Dalo by se říct, že jsou to ojedinělé případy. Strážníci za období, na které se ptáte, nezjistili otevřenou provozovnu a nebylo přijato žádné oznámení takového charakteru. Majitelé restaurací a hospod mají své provozovny uzavřené a krizová opatření dodržují. Určitým způsobem jim v tom napomáhá, že můžou fungovat v režimu výdejního okénka.“