Sedět doma, koukat do stropu či do obrazovky. Nebo také tvořit. Takové mají dnes lidé možnosti, v době, kdy se nikam nemůže, většina aktivit je zakázaná, sport i kultura skomírají. Tu druhou si pravidelně vybírají žáci Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově. Život ve škole sice utichl, ovšem na dálku pokračuje dál.

A i když ředitelka školy Eliška Kunčíková (na snímku) prozrazuje, že nejeden předmět je prostě on-line nemožné učit, obrovská snaha učitelů a žáků ji může rozhodně těšit. Navíc má „zuška“ výhled na řadu akcí, na nichž se nebudou nudit ani interpreti, ani diváci.

* Jak se daří zvládat výuku na dálku? A jak obtížný je to pro vyučující úkol?

„Výuka on-line probíhá ve všech oborech. U mladších žáků je nezbytná přítomnost rodičů, za což bych jim chtěla za všechny pedagogy poděkovat. Samozřejmě že zpočátku jsme někteří měli problémy s technikou, ale vše se podařilo doladit v krátkém čase. Distanční výuka nemůže v uměleckých oborech nahradit zcela prezenční výuku, ale v dnešní době jinak vyučovat nelze. I přes tyto hendikepy jsme připravovali řadu žáků a studentů na talentové zkoušky a těší nás, že všichni žáci na talentových zkouškách uspěli. Vypůjčím si slova naší kolegyně: ‚Žáci se snaží a my také‘.“

* Je nějaký obor či podobor, kde se zcela nebo výrazně omezila výuka?

„Některé předměty jako souborová hry, komorní hra, taneční soubor a podobně vyžadují prezenční výuku. Momentálně žáci cvičí skladby doma sólově a po návratu do školy budeme souhru v souborech učit intenzivně.“

 

* Jaké aktivity pro veřejnost aktuálně chystáte? A máte nějaké plány na jaro a léto?

„Pro rodiče chystáme besídky, drobné divadelní projekty a výtvarné práce přes YouTube. Zároveň se na internetových stránkách od března budou objevovat ZUŠNOVINY, ve kterých se žáci a rodiče dozvědí, co se v nedávné minulosti podařilo uskutečnit a co za projekty připravujeme. Na červen chystáme veřejné venkovní vystoupení všech oborů pro širokou veřejnost a dva festivaly – divadelní MEDart a Prostějovské dny hudby, ale uvidíme, zda nám situace dovolí alespoň venkovní akce uspořádat.“

* Jak to nyní vypadá se ZUŠ Open? Bude se škola účastnit, pokud proběhne?

„ZUŠ Open se celorepublikově bude konat od 12. května a termín si každá škola určí sama, protože zatím nevíme, od kdy se budeme moci setkat se žáky prezenčně. Naše škola se doposud všech ročníků zúčastnila, tak si určitě i letos program připravíme, ale termín si určíme později.“

* Je něco pozitivního, co se dá z dálkové výuky vypíchnout?

„Domnívám se, že umělecká tvořivost v dnešní době pomáhá žákům jako určitý druh terapie. Protože veškeré aktivity jsou utlumeny, tak naši žáci mají odpolední program smysluplně využitý, ať už on-line výukou, nebo přípravou na další lekce.“