Frekventovaná silnice z Prostějova do Ohrozimi se na základě kráterů v úseku tzv. ohozimského kopce dostala v celostátním srovnání mezi nejhorší tankodromy v Česku. Kdo po komunikaci zkusil poslední dobou projet, diví se, že nelichotivému žebříčku s velkým náskokem nevévodí...

Nedávno na tomto místě sice došlo k drobným úpravám a větší „látání“ děr by se mělo rozjet v dubnu, nýbrž na větší opravy je třeba si počkat. V této souvislosti se Večerník podrobně zajímal o zhruba pět let trvající přípravy na rekonstrukci silnice z Prostějova do Protivanova. Nejen na to odpovídala v exkluzivním rozhovoru tisková mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová.

* Jak to aktuálně vypadá s projektem na rekonstrukci silnice II/150 mezi Prostějovem a hranicí kraje?

„Projektová dokumentace je rozdělena do dvou etap. První z nich zahrnuje opravu silnice od obce Vícov včetně průtahu touto obcí až po okružní křižovatku v Plumlovské ulici v Prostějově. Délka této trasy je 10,3 km.“

* A ta druhá etapa?

„Ta se týká úseku od hranic kraje až po začátek obce Vícov. Její délka je cca 13,1 km a byla rozdělena na celkem šest úseků. Projekt obsahuje úpravu celkem tří úseků, a to v Malém Hradisku, Stínavě a silnice mezi Stínavou a Vícovem. Zbytek byl předán Správě silnic k zajištění opravy v rámci údržby.“

* Už celý projekt získal stavební povolení?

„Pro první etapu předpokládáme získání povolení letos v létě.  Druhá by měla povolení získat letos na podzim.“

* Kdy by se stavba měla rozběhnout?

„Jedná se o velkou akci s vysokými finančními náklady, proto je plánováno podání žádosti o dotaci z IROP pro příští plánovací období. V tuto chvíli předpokládáme zahájení prací někdy v roce 2023. Nejdříve nám ovšem musí být poskytnuta dotace. To platí pro první etapu rekonstrukce, druhá by měla následovat.“

* Přípravy projektu podle dřívějších vyjádření komplikovaly problémy s výkupem pozemků. Už se je podařilo vyřešit?

„V rámci rekonstrukce silnice skutečně dojde k záboru mnoha sousedících pozemků, které je nutno smluvně dořešit, případně vykoupit. V současné době nejsou ještě všechny pozemky vyřešeny. Toto sice nebrání vydání stavebního povolení, nicméně vlastní realizace stavby může být zahájena až po dořešení všech majetkoprávních vztahů.“

* Jsou nějaké další důvody, proč došlo k tak výraznému zdržení příprav?

„Těch je hned několik… Jde například o prodloužení trasy o zhruba tři sta metrů až po okružní křižovatku v Prostějově, nesoulad katastrálních map či posouzení dopadu stavby na krajinných ráz. Počítá se totiž s vykácením zhruba osmi stovek stromů. Ty by měly být nahrazeny novými, jejich umístění však není bezproblémové.“