Po čase opět zabrousíme do tajuplné numerologie a tentokrát se podíváme na to, co je to životní číslo neboli číslo životní cesty. Zjistíme, co o nás vypovídá, v čem nám může pomoci a jaký je cíl naší životní cesty. Spočítat si ho můžete nejen pro sebe, ale i za své nejbližší či třeba vašeho nadřízeného. Na otázky Večerníku odpověděla již tradičně Anna Hanáková ze studia Cesta změny – Salon Charme v Melantrichově ulici, která je mistr Reiki, věnuje se numerologii, ale propojuje ji i s dalšími naukami jako s výkladem karet, prací s čakrami a jejich harmonizací, prací s energiemi, věnuje se poradenství a vzdělávání v oblasti životního stylu, rozvoji osobnosti, vztahům a mnohému dalšímu...

* Co je to životní číslo a v čem nám může pomoci?

„Je to součet všech čísel data narození jedince a často se mu říká osudové číslo. Pokud k těmto energiím čísel přistupujeme s pokorou a pochopením, pak nám mohou v plném rozsahu pomoci porozumět sami sobě i ostatním. Tato energie životní cesty nás nevede jen dopředu, ale také vzhůru jako na horu, kterou máme na tomto světě zdolat. Je to tedy číslo, které poukazuje na jisté obtíže, ale zároveň na jistý potencionál.“

* Životní číslo si můžeme zjistit každý sám. Jak se tedy počítá?

„Osudové číslo vznikne sečtením všech čísel v datu narození, získáme tak dvouciferný mezisoučet a z něj pak jednociferné, tedy číslo osudové.“ Například člověk narozený 30. 5. 1934 se počítá: 3 + 0 + 5 + 1 + 9 + 3 + 4 = 25. Pokračujeme 2 + 5 = 7. A člověk narozený 2. 2. 2020 se počítá 2 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 = 8. Vždy sčítáme pečlivě a provádíme kontrolu a počítáme i s 0.“

* Když si teď každý spočítal číslo pro sebe nebo svoje nebližší, co jednotlivá čísla znamenají. O čem vypovídá číslo 1?

„Jedničky bývají hodně samostatné, avšak kreativita a sebedůvěra jim často dělají problém, mají tak trochu jiný vnitřně odlišný náhled na život a na jeho prožívání. Jednička si dovede otevřít dveře ke svému talentu, pokud si uvědomí rozdíl mezi kreativitou a dovedností. Kreativita je schopnost nového náhledu na život. U sebedůvěry je to pak schopnost čelit omylům a překážkám.“

* Číslo 2?

„Závažnou obtíží u dvojek je rovnováha mezi ano a ne, mezi dáváním a braním, mezi konáním pro druhé a pro sebe, mezi vnitřním a vnějším. Dvojky by se měly naučit jednat podle toho, co cítí ony, ne podle toho, co by se mělo… Bývají velmi citlivé a spolupráce je jejich velké téma stejně jako převzetí odpovědnosti za vlastní život. Začátek kvalitní spolupráce je pochopení sám sebe v tom, co cítím a konám. Pakliže nerozumím sobě, neměl bych očekávat, že mi porozumí mé okolí.“

* Číslo 3?

„U trojek je důležité, aby lidé zužitkovali svou emocionální vnímavost pozitivním způsobem upřímného sebevyjádření. Trojky žene energie být dobrý, a to mnohdy za každou cenu. Trojky mají sklon i riskovat. Vyjádření a citlivost jsou jejich témata. V okamžiku naplnění prostřednictvím citů dojde k možnosti sebevyjádření, tedy k upřímnému sdělení vlastních nefalšovaných citů. Jejich nositelé by si měli dávat pozor na výběr slov, která používají…“

* Číslo 4?

„Tématem čtverek je stabilita a postup. Čtverky mají sklon být konzervativní, což jim zamezuje včasné rozhodování. Potřebují pevné základy. Čtverky mívají často jednoho dominantního rodiče, což se promítá do jejich dalšího života, pokud si to ve vztazích včas nevyjasní. Jsou to dobří pracanti a velmi často je jejich koníčkem práce spojená s půdou.“

* Číslo 5?

„Svoboda a kázeň – s těmito tématy se budou více či méně potýkat všechny pětky, kolísají totiž mezi závislostí a nezávislostí, často je pro ně život jedno velké dobrodružství, když se jim nedaří, staví se do role obětí. U pětek nejde o šířku zkušeností, ale o jejich hloubku. Tady platí nedělat mnoho věcí najednou. Svobodu je třeba cítit uvnitř sebe, ne ji očekávat od okolí.“

* Číslo 6?

„Šestky stojí před výzvou sladit své ušlechtilé ideály s praktickou skutečností. Podstata představy a přijetí jsou jejich témata. Sklony k idealizování jim často připraví trpkou zkušenost reality. Šestky by si měly uvědomit a přijmout, že jejich pojem dokonalosti neexistuje a ‚kdyby‘ prostě nefunguje.“

* Číslo 7?

„Smysl života pod energií sedmičky je o přijetí ‚světla‘ tak, aby se tito lidé cítili v bezpečí, ústřední téma je důvěra a otevřenost. Pro sedmičky se důvěra stává skutečnou vírou v sebe, v ostatní a ve svět, základem je sebedůvěra, nejde o myšlení mozku, ale vnitřního vědoucího. Sedmičky podvědomě očekávají zradu, pokud se potýkají s problémem důvěry v ‚ducha‘.“

* Číslo 8?

„Téma osmiček je práce s hojností, mocí a uznáním, a to ve prospěch jejich i všech zúčastněných stran. Osmička je číslem příčiny a důsledku. Osmičky mají často problém s autoritami. U osmiček je nejvíce vidět, jaký rozdíl je mezi úspěchem materiálním a vnitřní hojností, pocitem štěstí. Dovedou vytvořit zlatou klec.“

* Číslo 9?

„U devítek jde o soulad celistvosti a moudrosti. Víru si nosíme v sobě. U devítek platí nežít výhradně podle rozumu. Energie devítky v sobě nese energii všech předchozích čísel, to je důvod, proč devítkám trvá déle, než najdou samy sebe. Jejich posláním je nést ‚pravdu‘, v duchovních zákonech nejde o to, zda jsou dobré, nebo špatné, ony zákony promlouvají o pravdě a následcích.“

* Máte ještě nějaké doplnění na závěr?

„Ráda bych zmínila, že čísla životní cesty jsou částí celého data narození, svou roli zde hraje ale i energie jména, energie příjmení, energie přijatého příjmení, někdy i energie přezdívky či uměleckého jména. V tomto článku jsem se zaměřila více na ‚nedostatky‘ u jednotlivých čísel, neboť přednosti si více uvědomujeme a často i používáme. Znát svůj potencionál je skvělou možností, jak nalézt cestu k sobě i druhým. K tomuto tématu sedí můj oblíbený citát: ‚To, s čím se nesrovnáme sami v sobě, potkáváme jako osud.‘ Carl Gustav Jung. A příště se zaměříme více na podrobnosti jednotlivých životních čísel a jejich skladby.“

 

Tematická strana SERVIS PRO ŽENY je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 31. května