Vítězství v krajském výzkumu Město pro byznys, výrazný přebytek v konečném účtu městského rozpočtu za loňský rok, dokončující se významné stavební investice, bezprostřední pomoc města podnikatelům a živnostníkům v době pandemie covid-19 a příprava na další náročné investiční akce. To jsou pouze ve zkratce ty nejdůležitější události z posledních měsíců života v Prostějově. První muž města primátor František Jura v exkluzivním rozhovoru pro speciální přílohu PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku Život ve městě popsal ze svého pohledu ty nejpodstatnější události.

* Stává se již pomalu tradicí, že je Prostějov držitelem titulu Město pro byznys v Olomouckém kraji. Letos už je to potřetí. Čím si úspěch vysvětlujete?

„Beru to jako potvrzení, že my věci děláme správně. Slovo ‚my‘ má v tomto případě několik významů. ‚My‘, to je například vedení města, které dlouhodobě podporuje místní podnikatele. Například v době covidu jsme jim opakovaně nabídli pomoc a usnadnili jim úhradu nákladů, na které si kvůli vládním omezením nemohli vydělat. Dalším významem slova ‚my‘ je magistrát, jehož zaměstnanci jsou dlouhodobě profesionální, rychlí při vyřizování záležitostí a k tomu ještě přívětiví. Moc se o nich nemluví, do úřadu se kritikové lehce trefují a není nic snazšího než mluvit pohrdavě o ‚byrokracii‘. Moji kolegové, které potkávám na chodbách radnice i dalších budov magistrátu, mají na ocenění Město pro byznys velkou zásluhu a je potřeba jim za to poděkovat. A slovo ‚my‘ znamená také celé město coby komunitu lidí. Prostějov má dlouhodobě vysoký podíl podnikatelů, což je samozřejmě výborná zpráva. Je zde spousta vynikajících menších rodinných firem, stále zde působí společnosti v textilním průmyslu, máme likérku s obdivuhodnou tradicí. Sám jsem v minulých měsících navštívil několik potravinářských firem a po uvolnění opatření proti koronaviru chci v těchto cestách pokračovat, abych upozornil na jejich existenci.“

* Jakou roli hraje v úspěchu zdejších podnikatelů dobrá dopravní dostupnost?

„Má samozřejmě zcela zásadní vliv. Doprava je klíčem k úspěchu. Ale výhodou v podobě existujícího napojení na dálnici se samozřejmě nenecháváme ukolébat. Spolupracujeme se státem i s Olomouckým krajem na modernizaci dopravních tepen i budování zcela nových komunikací. Nejde jen o dálnici, ale i o vyvedení tranzitní dopravy mimo město a dobrou dostupnost do okolí. Investice do dopravní infrastruktury vlastně nikdy neskončí.

A kdybych měl přidat ještě jednu věc, která nám pomáhá, tak je to moudré rozhodnutí našich předchůdců vybudovat ve městě velkou průmyslovou zónu. Ten nápad je starší než dvě desetiletí, nicméně užitek z něj přetrvává. Hodně nám to pomohlo, Prostějov mohl investorům nabídnout připravené rozvojové plochy, což nás společně s již zmíněnou dopravní dostupností zvýhodnilo oproti jiným městům. Poučení si z toho bereme i my při přípravě takzvané ‚malé průmyslové zóny‘. Ta bude užitečná až pro naše následovníky a s nimi i pro celé město. Je to jeden z příkladů, jak důležité je myslet za horizont jednoho volebního období. Jedno řecké přísloví říká, že společnost roste pouze tehdy, když staří muži sází stromy, v jejichž stínu si už nestihnou pohovět. Když to přenesu do naší reality, město se bude rozvíjet, pokud budeme mít odvahu investovat do projektů, které přinesou užitek až budoucí reprezentaci města. Snažím se, abychom takových pomyslných stromů zasadili co nejvíce, je to investice do budoucna.“

* Platí to například i o projektu známém pod označením „hokejové šatny“?

„Stoprocentně ano. Projekt vypracovali naši předchůdci a já sám bych jej raději viděl v jiné podobě. Kdybychom nicméně novou budovu zázemí nepostavili nyní, už by pravděpodobně nevznikla. Proto jsme zatnuli zuby a věnovali na tyto účely docela značné peníze. Opozice nám za to mnohokrát ‚umyla hlavu‘. Ale za pár let si na tyto drobné šarvátky na zastupitelstvu nikdo nevzpomene a Prostějovu zůstane budova, která bude sloužit stovkám nebo spíše tisícovkám dětí. Kdybychom se soustředili jen na momentální politický užitek, nikdy by se nekoplo do země. Mohli jsme donekonečna pořádat semináře, vypracovávat studii za studií, vést debatní kroužky, nicméně nic z toho by nesloužilo těm dětem, které se dosud převlékaly a připravovaly na tréninky v naprosto nevyhovujících podmínkách.“

* Letos se podařilo dokončit také dlouhý příběh sportovní haly na Vápenici…

„Myslím, že je to dobrá zpráva pro každého sportovce v Prostějově. Buď v ní bude moci přímo hrát, nebo bude mít užitek z toho, že poklesne tlak na využití ostatních hal a tělocvičen ve městě. Také tady to nebylo vůbec jednoduché a ještě nyní občas slýchám názory, že na tomto místě a v této podobě jsme rozhodně nic stavět neměli. Ale my jsme to zvládli. Stavby sloužící sportu se nám navíc podařilo spolufinancovat z dalších zdrojů, například ze státního rozpočtu nebo z peněz od Olomouckého kraje. To je, myslím, správná cesta.“

* S jakými dalšími investicemi do sportovních zařízení počítáte?

„Řeknu to hned v úvodu odpovědi, ať někdo nemá dojem, že něco tajím. Fotbalový areál Za Místním nádražím si zaslouží novou tribunu. Klub je úspěšný, spoustu toho buduje z vlastních zdrojů nebo s pomocí dotací, především do zázemí pro mládež se investuje hodně peněz. Našemu ‚A‘ týmu se daří a diváci si zaslouží důstojné prostředí. Stadion uprostřed sídliště rozhodně nebyl budován na profesionální soutěž, kterou tam nyní hrajeme. Vím, že se od kritiků opět dozvím něco o střetu zájmů, protože moje jméno je s 1.SK Prostějov dlouhodobě spojeno, ale nehodlám před tím nijak ustupovat. Takže k investicím města do sportu by měla patřit nová tribuna na stadionu. Pokud vše dobře dopadne, mohli bychom začít stavět v příštím roce. V plánu máme také další sportovní investice, příkladem může být běžecký tunel na ZŠ Jana Železného a naši pozornost si vyžádá také zimní stadion. Rekonstrukci potřebují obě tělocvičny na ZŠ v ulici E. Valenty, jednu chceme opravit ještě letos a druhou v roce 2022.“

* Je nějaká investice, kterou si vynutily aktuální okolnosti? Něco, s čím jste nepočítali?

„Původně jsme neměli v plánu práce na prostějovském hřbitově nebo alespoň ne v takovém rozsahu. Nakonec jsme se rozhodli upravit vstupní bránu, prostory před areálem, obnovit hřbitovní zeď a zrekonstruovat dům správce. Rozhodně to není konec, investice do hřbitova budou pokračovat i v příštích letech a rádi bychom na ně získali i peníze z dalších zdrojů. V rozpočtu původně nebyla ani obnova pivovarského rybníčku ve Vrahovicích spočívající v odtěžení značného množství sedimentů a celkové opravě.“

* Jak je na tom při současném množství investic, kam jistě patří i severní obchvat Prostějova, městská pokladna?

„Ekonomika města je zdravá, hospodaříme velmi dobře. V rezervách máme skoro 300 milionů korun. V tomto smyslu se rozhodně nemáme za co stydět. Ale musíme také vidět, co je před námi. Bude se měnit centrum města, které bylo léta blokováno spory s původním investorem. V případě tolik potřebného parkovacího domu bychom se rádi obešli bez investic města a našli pro něj soukromého investora. Ten by mohl vybudovat multifunkční dům zahrnující zhruba 250 parkovacích míst a část objektu využít například na kanceláře. Ale jestli takového partnera najdeme, zatím není jasné, rozhodně se o to ale chceme pokusit. Oprava samotného KaSCentra už samozřejmě půjde za námi, je to pro město velký úkol. Objekt by měl znovu začít sloužit kultuře, vzdělávacím akcím a společenskému životu. V současné době slouží jako očkovací centrum, na které může být Prostějov hrdý, ale jeho rekonstrukce je do budoucna nezbytná. Připravujeme také vybudování dopravního terminálu Újezd, který bude sdružovat městskou, příměstskou a regionální autobusovou dopravu ve směru do Brna a do Zlína. V příštích letech bude muset také padnout rozhodnutí, jak naložit s městskými lázněmi. Město bude potřebovat bazén, který bude mimo jiné sloužit pro výuku plavání dětí a samozřejmě i pro kondiční sportování obyvatel našeho města. Počítáme také se saunovým světem, wellness zázemím a atrakcemi pro děti včetně menšího bazénu. Mělo by to být zařízení pro všechny občany města. Nevidím příliš budoucnost v megalomanských záměrech, které v Prostějově počítají s největším bazénem v celém kraji o rozměrech padesát krát pětadvacet metrů. Nejde jen o peníze na investice, ale také o následné provozní náklady. Tímto tématem se zabýváme pravidelně a hledáme řešení, které bude ve prospěch Prostějova.“

* Jak a kde budete trávit letošní léto?

„Chtěl bych strávit více času na kole, už mi to docela chybí. Mám v plánu vyrazit s ním na jižní Moravu do lednicko-valtického areálu. Je to nádherné místo a skvělý příklad práce našich předků, kteří dokázali formovat tamní krajinu. Uvidím, jestli se dostaneme až na sousední Pálavu, plánů máme hodně. Určitě se letos znovu vydám také do Třeboně, kam se jezdím každé prázdniny už asi třináct let po sobě. Letos chceme vypravit velkou rodinnou výpravu se všemi blízkými, to pro mě bude velký svátek. A hodně času bych samozřejmě chtěl strávit také na chalupě, protože Konicko jsem si zamiloval a jezdím tam ´dobíjet baterky´.“

* Na co se nejvíce těšíte z městských akcí?

„Moc se těším na oslavy 630. výročí povýšení Prostějova na město. Akci pod širým nebem jsme museli opakovaně odložit a o to více si ji chci společně s našimi občany užít. Tímto bych je chtěl ještě jednou pozvat, ať si toto výročí přijdou připomenout 26. června na náměstí T. G. Masaryka. Samozřejmě se chystám na řadu akcí našeho Prostějovského kulturního léta, které je vždy oživením našeho města. A kdybych měl říct jednu sportovní akci, tak to určitě bude srpnová Sazka tour, tedy cyklistické klání známé donedávna pod názvem Czech tour. Z Prostějova bude startovat hned první etapa, a to 5. srpna.“

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který vyšel v pondělí 21. června