Snad nejvíce dopadla koronavirová krize na sociální oblast v Prostějově. Tomu také odpovídalo nasazení pracovníků odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu, které bylo podle náměstkyně prostějovského primátora Aleny Raškové (na snímku) v době pandemie nadstandardní. Během prvního pololetí pak radní dotacemi podpořili velké množství sociálních organizací, a to ať už městských, soukromých, nebo jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj. Po zásluze si pak největší finanční i materiální podporu radnice vysloužilo tradičně Azylové centrum Prostějov.

* Jak jste spokojena s úrovní sociálních služeb v Prostějově a jak k ní přispívá prostějovský magistrát?

„Uplynulý rok a půl, kdy jsme se ocitli v naprosto nečekané koronavirové pandemii, změnil u mnoha lidí vnímání života, pořadí hodnot i toho, co je naprosto nezbytné a bez čeho se dokážeme obejít. Všichni si uvědomili hodnotu zdraví, ale i cenu lidské sounáležitosti, význam rodiny. To všechno se odrazilo i v sociální oblasti. Řada starších spoluobčanů žije sama a pro ně především bylo dodržování nařízení vlády velmi těžké. Ocitli se bez obvyklých sociálních kontaktů, bez možnosti návštěv a tady vynikla pomoc asistenčních služeb, pečovatelek a pracovnic odboru sociálních věcí prostějovského magistrátu, které vždy ochotně a každý den včetně sobot, nedělí i svátků byly na telefonu a poradily nebo si aspoň chvilku s volajícím povykládaly. A těchto služeb není bohužel dost. V této souvislosti upozorním na nově vzniklou službu Včelka, která má sídlo v Uprkově ulici a bude poskytovat pečovatelskou a asistenční službu.“
* Práce odboru sociálních věcí byla během koronavirové krize zřejmě hodně těžká, že?
„To zcela jistě, ovšem činnost odboru sociálních věcí byla v období pandemie nadstandardně vysoká. Pracovníci nad rámec běžně prováděných činností zprostředkovávali dovoz nákupů, obědů, pomáhali při registraci očkování, rozvozu roušek či respirátorů a provozovali krizovou linku, jak už jsem zmiňovala, každý den od 8.00 do 18.00 hodin včetně sobot, nedělí a svátků. V minulém měsíci vznikla ve spolupráci se Zdravým městem a Olomouckým krajem mini seniorská obálka, která už je k dispozici na informačním středisku i na odboru a dalších místech, a má po vyplnění pomáhat především seniorům při náhlé zdravotní indispozici, při přivolání zdravotnické záchranné služby. Jsou v ní uvedeny druhy léků, nemoci a alergie a pomohou lékaři při rozhodování o pomoci.“
* Během prvního pololetí schválili zastupitelé množství dotací sociálním organizacím. Je podle vás finanční podpora města dostatečná a podporuje Prostějov rovněž ty organizace, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj, nebo jsou dokonce soukromé?
„V Prostějově v sociální oblasti působí poměrně dost organizací, ať už je zřizovatelem Olomoucký kraj, či jiný subjekt, a téměř všechny město finančně podporuje. Vzhledem k situaci však řada plánovaných akcí nemohla být uskutečněna, překládala se na klidnější dobu a tak se teď snad zájemci svých obvyklých akcí dočkají. Kromě organizací podporovaných každoročně jsme letos podpořili tři subjekty, které jsou zřizovateli domácí paliativní péče, Zdravotního klauna a společnost Kompakt zajišťující sociální vozidlo pro klienty vozíčkáře z Lipky.“
* Tradičně největší přízeň města i v otázce dotací si udržuje Azylové centrum Prostějov. Je to podle vás namístě?
„Ano, každoročně je výrazně podporováno Azylové centrum, bez jehož služeb si nedovedu situaci v Prostějově představit. Poskytuje ubytování mužům, ženám, osamělým rodičům s dětmi, kteří se ocitli v té sociálně nejtíživější situaci, která může člověka potkat. Navíc sociální pracovníci obcházejí ‚hnízda‘ bezdomovců, drogově závislých a pomáhají jejich zpětnému začlenění do většinové společnosti.“
* Co podle vašeho názoru ještě Prostějovu chybí, aby kvalita sociální péče byla stoprocentní?
„To, s čím si neumí poradit ani jiná města – nevíme, jak řešit nemocné nechodící bezdomovce. Nevíme, jak se bránit obchodu s chudobou, kdy i ve městě vznikají stále nové a nové ubytovny. Beze změny zákona, což je otázka Sněmovny, se ovšem při řešení těchto problémů dopředu neposuneme. Jejich neřešení ale dopadá na nás.“
* Jste také političkou Zdravého města. Jak jste spokojena s aktivitami města v tomto směru?
„Město Prostějov je součástí sítě Zdravých měst, a jako takové pořádá či je spolupořadatelem mnoha akcí. Bohužel loni a letos prakticky doposud nemohla být většina z nich uskutečněna, například soutěže, zájezdy, společná posezení, vzdělávací akce, taneční večery a podobně. Teď už se ale zase akce rozjíždějí a myslím, že se všichni na ně těší.“
* Co plánujete v sociální oblasti pro nejbližší budoucnost?
„Chceme zachovat vysoký standard současných služeb, chceme i nadále poskytovat oblíbenou službu Senior taxi. Pokud se vyskytnou požadavky na další služby, pak vše budeme řešit nebo pomůžeme s řešením i těchto požadavků.“