Ne každému se podaří pořídit rozhovor s osobností, která se narodila roku 1351... Večerníku se to ale povedlo! Sotva seskočil z bujného oře, stal se na prostějovském náměstí Jošt Moravský a král římský terčem otázek PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.

 

* Vaše Výsosti, jak vy se díváte na město Prostějov?

„Město Prostějov je takovou krásnou zahrádkou mezi městy. Když člověk přijde na radnici, tak vidí, že historie tohoto území a bohatství se zrcadlí nejen na radnici, ale také v lidech.  A upozorňuji, že jde o centrum celé Hané. A já jsem od nepaměti nejen král římský a kurfiřt braniborský, ale také Jošt Moravský Prostějovský. A jsem na to patřičně hrd!“ 

* Pane markrabě, nelitujete toho, že jste před 631 lety povýšil Prostějov na město?

„Vůbec ne! Ostatně Prostějovem prošla stejná historie jakou Prahou, Brnem, Olomoucí a jinými městy. Možná ne tak bouřlivě, ale stejně. S odstupem staletí teď vidím, že Prostějovu jsem měl v roce 1390 udělit daleko více privilegií. Například právo pivovarnické. A rozhodně právo hrdelní, aby se zde nedařilo lumpům! A přidal bych také daleko více svobod, ale zároveň i více povinností, aby se to celé nezvrtlo...“

* Takže jste do Prostějova nepřivezl mistra kata jen tak náhodou, že?

„Ten musí být přítomný všude, protože lumpové by se měli mít na pozoru a čeho se bát!“

* Měl jste možnost si pohovořit se současným primátorem města. O čem jste si povykládali?

„Mohu prohlásit, že pan primátor se všemi konšely jsou docela osvícení lidé, protože jim záleží na tomto městě a jeho obyvatelích. Sám primátor mě překvapil jednak svým rozhledem po historii a místopisu tohoto města a je to člověk, který rozumně mluví, umí se usmát a určitě patří mezi ty, kteří to s Prostějovem myslí dobře.“

* Jošte Moravský, co byste Prostějovu popřál do dalších staletí?

„Přál bych si, aby i nadále panovala jistota bytí občanů a aby stejně tak byly obchodní a společenské stavy na té nejvyšší možné úrovni. Dále bych Prostějovu přál, aby se dařila vymáhat jak práva, tak i povinnosti. Aby lid měl dostatek práce a mohl si žít v pokoji a blahobytu. A vůbec bych si přál, aby lidé začali daleko více myslet na své sousedy a blízké. Protože toto je budoucnost veškerého bytí na tomto požehnaném světě!“