Střední škola, základní škola a mateřská škola Jistota v Prostějově zahájila prvního září už devětadvacátý rok své existence. Provozu této speciální školy na Tetíně výraznou měrou pomáhá poslanec z hnutí ANO 2011 Jaroslav Faltýnek, který z výtěžku v aukci svých obrazů věnoval Jistotě bezmála tři miliony korun! Jak Večerníku potvrdila ředitelka Marie Turková, za Faltýnkovy peníze škola realizovala dvě velké investice. Budova získala z poloviny novou fasádu a škola si pořídila nový velkokapacitní výtah.

* Jak u vás začal nový školní rok?

„Prvního září jsme započali devětadvacátý rok naší existence. Poslední dva roky byly hodně složité kvůli pandemii covid-19 a také naše děti se učily distančně. Doufejme, že letos už budeme učit klasicky prezenčně, což je velice příznivé pro naše žáky s kombinovaným zdravotním postižením. Vždyť se na své spolužáky a kamarády vždy tolik těší! Zatím po provedených testech na začátku tohoto školního roku jsme nezjistili žádnou nákazu. Ale jsme i nadále opatrní, do budovy nepouštíme ani rodiče, naši pracovníci si děti vyzvedávají u dveří školy.“

* O kolik dětí se vaše zařízení aktuálně stará?

„Momentálně máme šestaosmdesát dětí a všechny jsou s kombinovanými vadami. Někteří naši žáci jsou autisté, další vykazují střední až těžké mentální postižení.“

* V posledních letech jste tady na škole realizovali dvě finančně náročné investice. Budova například získala novou fasádu. Jak jste získali prostředky?

„Novou fasádu měla celá polovina naší budovy a finanční prostředky jsme získali od pana poslance Jaroslava Faltýnka, se kterým spolupracuji už osmadvacet let od doby, kdy ještě v Prostějově působil jako ředitel sladoven. Finančně nám pomáhal při našich humanitárních aukcích, věnoval nám svůj vlastní obraz. My s ním spolupracujeme opravdu dlouhodobě a díky jeho nezištné pomoci se nám podařila realizovat už spousta různých projektů. Co se týká fasády naší budovy, financovali jsme ji z výtěžku aukce jeho obrazů. Jaroslav Faltýnek nám v roce 2018 na fasádu věnoval 1 418 000 korun. Plánujeme vybavit novou fasádou i druhou polovinu budovy, ale až po domluvě se spolumajitelem společností Lipka.“

* Následovala další náročná investice v podobě instalace velkokapacitního výtahu. Opět pomohl Jaroslav Faltýnek?

„Instalaci nového výtahu jsme dokončili letos 20. srpna a je moc krásný. Je velkokapacitní a pojme dvacet osob. Ano, finanční prostředky na realizaci nového výtahu jsme opět získali od pana Faltýnka a znovu z výtěžku aukce jeho úspěšných obrazů. V tomto případě šlo o částku 1 450 000 korun. Nový výtah slouží pro naše děti s kombinovaným zdravotním postižením. Máme také vozíčkáře, takže se do něho vejde celá třída šesti školáků i s dospělým doprovodem. Výtah jsme tedy realizovali celý pomocí prostředků, které nám věnoval právě pan poslanec Faltýnek.“

* Připravujete v blízké budoucnosti další investice na škole?

„Uvažovali jsme o přístavbě budovy školy do výšky. Ale bohužel projektant nám sdělil, že by to bylo velice komplikované. Jedná se totiž o velmi starou budovu a stropy nejsou tak pevné, aby udržely další nástavbu. Bylo nám doporučeno, abychom si nechali postavit „kostku“ do atria našeho areálu, to jsme ovšem zavrhli. Škola by pak totiž ztratila prostor, který slouží ke společenským akcím. Máme sice ještě zahradu, ale myslím si, že ani majitel sousedního kostela by nám tuto vestavbu nepovolil. Ale sama si uvědomuji, že by to nebylo to pravé ořechové. Každopádně naše zařízení potřebujeme nějakým způsobem rozšířit. Tady máme budovu plně obsazenou s jediným volným místem, které si však ponecháváme jako rezervu. Pak ještě disponujeme střední školou ve Výšovicích. A i tam je kapacita naplněna. Děti k nám jezdí i z okolních měst Olomouckého i Jihomoravského kraje.“