Odbor školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu ve spolupráci s řediteli zřizovaných škol připravil přehled počtu volných míst do základních škol a mateřských škol, který bude pravidelně aktualizován. Rovněž pro přehled je k dispozici seznam všech městem zřizovaných škol, kde je možné zjistit konkrétní adresu, pozici na mapě, telefonní kontakt, e-mailový kontakt a webové stránky škol.

Uvedený přehled má posloužit k možnosti přijmout na základní či mateřské škole ukrajinské děti. „Monitoring volných míst na základních školách i v mateřinkách jsme zahájili minulý týden. V případě žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy nebo povinné školní docházce do základní školy je nezbytné řešit tuto životní situaci s ředitelem školy. Přehled volných míst v našich školních zařízeních bude pravidelně aktualizován. K přijetí ukrajinského dítěte je nutné u škol, které budou mít volnou kapacitu, podat žádost o přijetí a dokladovat totožnost dítěte a zákonného zástupce. Jako doklad totožnosti je možné předložit také vízum nebo podobný dokument,“ informoval Jan Krchňavý, náměstek primátora pro školství v Prostějově. Jak ještě na závěr připomněl, dvojjazyčné formuláře žádosti o přijetí dítěte lze stáhnout z internetových stránek www.edu.cz/ukrajina/hlavni-informace-msmt.