Přicházející nemusí předkládat potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19, o prodělání této nemoci nebo platný negativní PCR/Antigenní test.

I nadále však platí povinnost mít ve zdravotnickém zařízení nasazený respirátor FFP2/N95 či obdobně účinnou ochranu dýchacích cest, řídit se pokyny zdravotního personálu a respektovat režimová opatření (např.: před vstupem na oddělení provést hygienu rukou). Návštěva je umožněna pokud osoba nevykazuje známky respiračního onemocnění.

Některá oddělení mohou mít i nadále částečné omezení návštěv, s ohledem na epidemiologickou situaci a počet covid pozitivních pacientů. Aktuálně se omezení týká v prostějovské nemocnici infekčního oddělení a LDN C. Doporučujeme proto před návštěvou konkrétního zdravotnického zařízení navštívit webové stránky nemocnice.