Docela nedávno sloužila multifunkční budova v Konici, někdejší sokolovna, boji s koronavirem. Před Vánoci v jejích zdech probíhalo antigenní testování zájemců z řad veřejnosti, nevytrasovaných. Nyní má posloužit znovu. Tentokrát se má pro celý region stát centrem očkování. Podobně jako v případě testování bude nutné předchozí telefonické objednání.

„Došlo k dohodě s Fakultní nemocnicí Olomouc, která bude provádět očkování seniorů starších 80 let v komunitním centru v Konici,“ uvádí městský úřad v Konici. Lidé měli možnost se objednávat minulý týden. Očkovat se mohou nechat nejen lidé z Konicka, ale také obyvatelé Přemyslovic a Luké. „Původní odhad byl asi 250 osob. Nyní je už část naočkována, takže počítáme zhruba se stovkou zájemců. Ve středu se jich tak například ozvalo padesát,“ informoval starosta Konice Michal Obrusník. Očkování bude probíhat i tuto středu 24. února.