Čísla nakažených letí nahoru, pozitivně testovaných lidí je podle informací z Ministerstva zdravotnictví denně kolem patnácti tisíc. Od minulého týdne tak v České republice platí nejtvrdší opatření od loňského března, kdy se koronavirus objevil v zemi poprvé. V uplynulém týdnu jsme tak vyzpovídali

hygieničku Evu Čehovskou (na snímku) z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje.

* Jaká je nyní situace v Olomouckém kraji, když se srovná s podzimem?

„Aktuální epidemická situace v České republice není příznivá, riziko dalšího šíření nemoci covid-19 je velmi vysoké. V Olomouckém kraji dochází i nadále k nárůstu počtu pozitivně testovaných osob, což kopíruje trend napříč republikou. Rovněž dochází k nárůstu nově přijatých pozitivně testovaných osob vyžadujících hospitalizaci a narůstá i zátěž na intenzivní péči.“

* Vidíte jako reálné možné uvolňování některých pravidel po uplynutí nynějšího nouzového stavu?

„V této chvíli nelze predikovat vývoj epidemické situace, a tudíž nelze relevantně na váš dotaz odpovědět.“

* Jak moc je důležité měnit respirátory? A jak dlouho je možné jej bezpečně používat?

„Ochrana dýchacích cest se používá v souladu s návodem výrobce. Proto buďte všichni pozorní k tomu, co používáte.“

* Jaká pravidla osobní hygieny je nyní třeba ve zvýšené míře dodržovat?

„Pravidla osobní hygieny jsou dostupná na www.mzcr.cz. Obecně i nadále platí, že je nesmírně důležité dodržovat pravidlo 3R, účinné větrání uzavřených prostor, úklid a podobně.“

* Co říkáte na nynější ochotu lidí dodržovat vládní nařízení? Řeší krajská hygienická stanice často podněty z řad veřejnosti?

„Pokud se týká dodržování protiepidemických opatření, je potřeba udělat vše co je v našich možnostech pro to, aby se zamezilo šíření nákazy covid-19. Myslím si, že každý z nás může přispět v boji proti epidemii dodržováním protiepidemických opatření. Případná porušení pravidel jsou řešena příslušnou obcí s rozšířenou působností či krajskou hygienickou stanicí, a to dle kompetencí příslušných úřadů.“