Tři týdny tvrdého lockdownu vyhlášeného vládou mají za sebou i policisté. Jejich hlídky provedly v souvislosti s tvrdými opatřeními a zákazy už desítky tisíc kontrol. Přestupky podle mluvčí krajské policie Marie Šafářové byly řešeny i domluvou, létaly však také pokuty. Více než dvě stovky hříšníků pak skončí u správního orgánu. 

 

„V období od 1. března do 19. března provedli policisté v Olomouckém kraji celkem 83 480 kontrol dodržování veškerých platných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR či veškerých platných usnesení vlády souvisejících s epidemií onemocnění covid-19. Řešili celkem 1 240 přestupků. Z toho 725 vyřešili domluvou, 305 uložením pokuty v příkazním řízení a 214 bylo postoupeno k dořešení příslušnému správnímu orgánu. Většinou se jednalo o porušení nařízení o používání ochrany dýchacích cest nebo porušení zákazu nočního vycházení,“ poskytla Večerníku veškeré informace Marie Šafářová, tisková mluvčí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje.

Hlídky Policie ČR také střežily silnice na hranicích jednotlivých okresů a kontrolovaly, zda je nepřejíždějí řidiči bez náležitých oprávnění. „Na hranicích okresů v tomto období odepřely policejní hlídky vjezd na území okresu 1 184 vozidlům,“ konstatovala Šafářová.