Původně České republice hrozilo prodloužení nouzového stavu až do 3. prosince, čili o celý měsíc. Prozatím se však Poslanecká sněmovna shodla na jeho pokračování „pouze“ do 20. listopadu. Je znát malinké uvolnění spěchu ve vymýšlení nařízení.

Andrej Babiš informoval o možném prodloužení nouzového stavu do začátku prosince již v úterý 27. října. „Vláda dnes schválila žádost Poslanecké sněmovně o vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu v souvislosti s epidemií covid-19, a to do 3. prosince 2020,“ upozornil předseda vlády.

Ministerstvo zdravotnictví informovalo o prodloužení nouzového stavu v pátek 30. října, tedy přesně ve smluvený den. Lidé na rozhodnutí napjatě čekali. „Až do 20. listopadu mohou platit v České republice krizová opatření, která vláda přijala v rámci nouzového stavu jako kroky, jež mají pomoci zastavit šíření pandemie nemoci covid-19. Umožnil to souhlas Poslanecké sněmovny s pokračováním nouzového stavu, na jehož základě vláda mohla svá opatření prodloužit o další tři týdny. Dosud platná nařízení vlády přitom doznala jen drobných změn,“ shrnulo ministerstvo v tiskové zprávě.

Hlídání dětí nejen zdravotníků

Nyní už nebudou školy hlídat jen děti zdravotníků. „Do krizového opatření, které nařizuje hejtmanům a pražskému primátorovi zajistit péči pro děti od 3 do 10 let zaměstnanců vybraných profesí a institucí, jejichž činnost je nezbytná pro zvládnutí pandemické krize, nově přibyly od 2. listopadu i děti zaměstnanců škol a dalších školských zařízení, České pošty a Finanční správy,“ informovalo Ministerstvo zdravotnictví.

Zavřené speciální školy

Omezení výuky se týká už i speciálních škol. Jedinou výjimku mají doposud jen mateřské školy. „Prodlouženo je od 2. listopadu i omezení provozu škol s tím, že toto opatření bude přinejmenším pro vybrané ročníky zrušeno, jakmile to epidemická situace umožní. Omezení bude ale nově rozšířeno i na speciální školy, od pondělí bude probíhat výuka distančně,“ upozorňuje tisková zpráva.

Shromažďování jen venku

Povolena jsou shromáždění ve venkovních prostorech. „U omezení volného pohybu osob byly mezi výjimky nově zařazeny cesty na vzdělávání a zkoušky a cesty k volbám do orgánů pojišťoven, u omezení práva shromažďovacího bylo upřesněno, že povolena budou shromáždění pouze ve venkovních prostorech,“ pokračovalo ministerstvo.

Lázně otevřou

Nová výjimka je ve zdravotnictví. Lázně přijmou pacienty nemocnic a vláda povolila zkoušky zdravotníků. „U omezení maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb v provozovnách se omezení provozu lázní změní tak, aby lázně mohly přijímat pacienty z nemocnic, a nově jsou ve výjimkách také praxe a zkoušky u zdravotníků a nelékařských zdravotnických povolání,“ doplnil resort zdravotnictví.

80 lůžek na 550 tisíc obyvatel

Vláda se snaží zachránit i špatnou situaci s infekčními lůžky pro izolaci. „Vláda schválila také krizové opatření, které se týká zajištění a organizace vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u nichž se prokázala nákaza koronavirem. Krajští hejtmani a pražský primátor mají za úkol s účinností od 9. listopadu 2020 vyčlenit nebo zřídit na území každého kraje a hlavního města Prahy prostory s lůžkovou kapacitou pro izolaci osob, u kterých se prokázala nákaza koronavirem a jejichž zdravotní stav nevyžaduje poskytování zdravotní péče, alespoň v rozsahu 80 lůžek na 550 000 obyvatel kraje nebo hlavního města Prahy a dalších 80 lůžek u regionů nad 550 000 obyvatel,“ zakončilo zprávu Ministerstvo zdravotnictví.