Co se to proboha stalo s některými lidmi? Nehorázný incident, ke kterému došlo ve středu 5. května v odpoledních hodinách na prostějovské radnici, nemá mít ve slušné společnosti místo. Za vedoucím odboru školství, kultury a sportu Petrem Ivánkem doslova vtrhla skupina tzv. aktivistů z řad rodičů dětí navštěvujících prostějovské základní školy.

Sprostými nadávkami a urážkami častovali nejen pracovníky magistrátu a členy radniční ochranky, ale taktéž narychlo přivolané strážníky městské policie a vzápětí i hlídku Policie České republiky. Devět nehorázně sprostých křiklounů vzalo úřad útokem, aby protestovali proti údajně protizákonnému testování a nošení roušek u dětí ve školách. I sami rodiče si uvnitř radnice navíc odmítali nasadit ochranu dýchacích cest. Nakonec byli z prostor radnice vyvedeni policií a budou se z přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví zpovídat u správního orgánu.

„Naše děti testujete ve školách protizákonně, stejně tak je protiprávní, aby nosily během vyučování roušky. Je to genocida,“ řvali rodiče na vedoucího školského odboru prostějovského magistrátu Petra Ivánka. Když se rozvášněný dav snažila uklidnit ochranka magistrátu, neohlášená návštěva z řad vulgárních rodičů se ostře pustila i do ní. „Tolik sprostých slov jsem v životě ještě neschytal,“ svěřil se Večerníku člen bezpečnostní agentury. „Rodiče jsem opakovaně upozornil, že mimořádná opatření týkající se povinnosti testování dětí, žáků a studentů a povinnosti používání ochrany dýchacích cest nařizují ústřední orgány státní správy. Zřizovatel, kterým je rada města, takováto pravidla nemůže tvořit, ani je jakýmkoliv způsobem měnit, jsou v pravomoci Ministerstva zdravotnictví. Rodiče upozorňovali na nezákonnost takovýchto opatření, nicméně to nemůže posuzovat ani rada, ani úřad obce. Zdali jsou mimořádná opatření v souladu s právním řádem ČR, či nikoli, může rozhodnout jedině soud. I na tuto skutečnost jsem rodiče upozornil. Navíc den po tomto jednání Nejvyšší správní soud rozsudkem zamítl návrh na zrušení mimořádného opatření týkajícího se povinného testování ve školách,“ pustil se do vysvětlování Petr Ivánek, vedoucí odboru školství, kultury a sportu prostějovského magistrátu.

Rodiče dále vehementně protestovali, že nošením roušek je páchán trestný čin genocidy. „I v tomto směru jsem je odkázal s jejich podezřením na páchání trestného činu na orgány činné v trestním řízení. Jediné, v čem může magistrát přímo konat, je poskytování dostatečné podpory dětem, jejichž rodiče z důvodu nesouhlasu s rouškami a testováním odmítají posílat děti do školy. Studijní podporu těchto dětí v rámci možností daných prezenční výukou všech ostatních žáků jsme řešili s řediteli prostějovských základních škol. S řediteli jsme konzultovali veškeré dostupné možnosti podpory a ředitelé základních škol nás ubezpečili, že se i těmto dětem učitelé věnují různými formami a metodami, a to včetně možnosti individuálních konzultací se žáky s vysvětlením probíraného učiva. Nicméně požadavky rodičů z jejich návštěvy ve středu pátého května předkládám na jednání rady města, aby se k nim mohl vyjádřit i zřizovatel škol v Prostějově, kterým je Rada města Prostějova,“ sdělil Večerníku Petr Ivánek.

Proti vulgárně se chovajícím rodičům, kteří dorazili na magistrát na neohlášenou návštěvu, musela nakonec zasahovat policie. „Ve středu 5. května v 15.35 hodin jsme na linku 156 přijali oznámení o skupince osob pohybujících se v objektu radnice bez ochrany dýchacích cest. Vyslaná hlídka kontaktovala ostrahu radnice a ta jí sdělila, kde se skupina nachází. Strážníci zjistili, že jde celkem o devět osob, z toho pět žen. Všichni se nacházeli v kanceláři vedoucího odboru školství, kultury a sportu, který měl jako jediný nasazenou ochranu dýchacích cest. Všech devět návštěvníků, kteří za ním přišli, nemělo nasazený respirátor nebo chirurgickou roušku. Hlídka přítomné osoby vyzvala k nasazení ochranného prostředku dýchacích cest, jelikož se nachází ve vnitřních prostorách a zde je v platnosti nařízení Ministerstva zdravotnictví,“ popsal událost Petr Zapletal, tiskový mluvčí Městské policie Prostějov.

Podle svědectví, které Večerník získal od jednoho ze členů radniční ochranky, se rodiče chovali sprostě a vulgárně. „Takové lidi jsem fakt v životě ještě nepotkal. Byli enormně sprostí a vulgárně nadávali jak strážníkům městské policie, tak později nadávkami zahrnuli i hlídku Policie ČR. Divím se, že ti pánové v uniformách nejednali mnohem razantněji,“ pokrčil rameny člen bezpečnostní služby. „Výzva strážníků nebyla uposlechnuta s vysvětlením, že tito rodiče odmítají dodržovat opatření, která jsou uložena údajně neoprávněně. Sedm osob z devíti nebylo na místě navíc schopno hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost. Ke zjištění osobních údajů byla přivolána Policie ČR. Hlídka setrvala na místě do doby, než dotyčné osoby opustily radnici. K fyzickému napadení nedošlo a použití donucovacích prostředků nebylo zapotřebí. Po ověření potřebných informací byla celá událost zadokumentována a oznámena příslušnému správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti zákonu o ochraně veřejného zdraví,“ vyjádřil se k celé situaci mluvčí prostějovských strážníků.

Večerník požádal o vyjádření také prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, který v těchto měsících zastupuje náměstka primátora pro školství Jana Krchňavého. „Rodiče přišli řešit záležitosti testování žáků a nošení ochrany dýchacích cest, tedy nošení roušek a respirátorů. To by nebylo nic výjimečného, kdyby… Již při vstupu do radnice odmítali nasadit roušky a stejně tak při jednání u vedoucího odmítali nasazení ochrany dýchacích cest, čímž se dopouštěli přestupku. Proto byla přizvána městská policie a následně Policie České republiky, aby přítomné rodiče ztotožnila. Ještě musím doplnit, že kromě arogantního chování některých z nich si také pořizovali proti vůli vedoucího odboru záznam celého jednání na mobilní telefon,“ poznamenal Pospíšil. „Rodiče požadovali, aby město jako zřizovatel zajistilo zrušení testování žáků a nošení roušek v průběhu školní výuky. Ze strany rodičů byl tento stav nazýván genocidou. Vysvětlení z naší strany bylo jednoznačné. My jako zřizovatel musíme dodržovat nařízení vlády a veškerá nařízení Ministerstva zdravotnictví. Pokud by chtěl někdo něco zrušit, pak by se musel obrátit přímo na instituce, které příslušná nařízení vydaly. Ostatně disponujeme oficiálními dokumenty, které schvaluje vláda a ministerstva. Takových aktivit ohledně zrušení testování byla spousta. Dne sedmého května byl ale zveřejněn výrok Nejvyššího správního soudu, který návrh na zrušení mimořádných opatření na školách zamítl,“ uvedl Pospíšil.

Všech devět bouřliváků, kteří údajně jménem svých dětí protestovali proti vládním nařízením na prostějovské radnici, bude své neurvalé chování a hlavně odmítnutí nasazení ochrany dýchacích cest vysvětlovat u správního orgánu. „Policie zasahovaly z důvodu podezření ze spáchání přestupku, kterého se rodiče měli dopouštět z důvodu nenasazených roušek. Tím porušovali vládní nařízení. Proto byli legitimováni a předpokládám, že s nimi bude zahájeno správní řízení,“ poznamenal první náměstek prostějovského primátora.