Návštěvy v sociálních službách jsou už vesměs dovolené. Přesto se ale věci nevrátily zcela do normálu. Domovy pro seniory například návštěvy příbuzných sice dovolují, ovšem ve zmenšené míře. I ta se ale postupně zvětšuje.

Například v Kostelci na Hané možnost návštěv zdvojnásobili. „Dále je od 6. května navýšená kapacita návštěv. Na jeden termín mohou přijít dvě návštěvy,“ uvádí  internetové stránky sociálního zařízení. Podobně se postupně uvolňuje také v dalších totožných místech.