Sociální oblast je jednou z nejvíce podporovaných ze strany vedení prostějovského magistrátu. Už na konci února zastupitelé schválili dotace v celkové výši 2 562 000 korun. To ale zdaleka nebylo všechno. O dva týdny později se radní rozhodli přidělit další finanční pomoc ve výši 676 000 korun na celoroční činnost nebo jednorázové akce v režii organizací se sociálním programem. Další podporu od města Prostějova tak obdržely organizace jako například Potravinová banka v Olomouckém kraji, Člověk v tísni, Společnost pro ranou péči, pobočku pro rodinu Olomouc nebo VČELKA sociální služby.

 

Tradičně nejštědřejší finanční podporu od statutárního města Prostějova získalo Azylové centrum, Lipka a Charita Prostějov. „Azylové centrum původně žádalo finanční dotaci na rok 2022 ve výši 900 tisíc korun. Rada města nakonec navrhla přidělit dotaci 600 tisíc korun, tedy stejnou jako v loňském roce. Azylové centrum provozuje v Prostějově celkem pět sociálních služeb a jeho celkové roční náklady dosahují výše 15,3 milionu korun,“ vysvětlila Alena Rašková, náměstkyně primátora.

S přidělením dotace na letošní rok byl spokojen i ředitel Azylového centra. „Děkujeme městu Prostějov a všem zastupitelům za schválení dotace, kterou každým rokem využíváme k dofinancování provozu našich zařízení,“ uvedl Jan Kalla, který se ohlédl také za rokem 2021. „V průběhu loňského roku se Azylovému centru Prostějov podařilo splnit naplánované opravy i nákupy podle potřeb, a to navzdory složité situaci s pandemií covid-19 a nouzovým stavem. Povedlo se nám realizovat spoustu plánů. Byl předlážděn dvůr a opraven chodníček před Azylovým centrem, v části domu pro ženy a budově noclehárny byly rozvedeny televizní antény. Byla provedena oprava kuchyňských linek v části domu pro muže včetně zakoupení nových sporáků pro všechny bytové jednotky a v podstatě neustále se provádí různé drobnější opravy, také byly opraveny všechny venkovní dveře na hospodářské budově a dveře do koupelen v oddělení žen. Nadále spolupracujeme s potravinovou bankou, budeme se účastnit potravinové sbírky v některém ze supermarketů v Prostějově. Toto je velkým přínosem hlavně pro osamělé rodiče s dětmi, kteří se mnohdy nacházejí ve velmi tíživé situaci. Spolupracujeme již s vícero organizacemi,“ ujistil ředitel Azylového centra.

Prostějovští zastupitelé pak odsouhlasili další dotace pro organizace provozující sociální služby v Prostějově. Například 510 00 korun obdrží společnost Lipka, dalších 460 000 dostal brněnský spolek Podané ruce a například s 347 000 korunami může počítat Charita Prostějov.

Podle náměstkyně primátora Prostějova jsou sociální služby v Prostějově velice kvalitní a dostupné. „Na internetových stránkách města elektronicky a na odboru sociálních věcí v tištěné podobě je k dispozici katalog poskytovatelů sociálních služeb, který v rámci komunitního plánování vznikl. A zde si každý tu svoji potřebnou službu může najít. Musím ale současně říci, že sice co do rozmanitosti máme snad všechny služby pokryté, co do potřebnosti množství tomu tak bohužel není. Často se setkávám s požadavkem na pečovatelskou službu, kterou ale kapacitně už není možné zajistit, podobně jsou na tom i asistenční služby. Tady se těžko plánuje, někdy je potřeba menší, někdy se ale potřeba výrazně krátkodobě zvýší, a pak počet pracovníků nestačí. Co by bylo ještě potřeba? Hledáme dobrovolníky, kteří by si chodili popovídat s klienty domovů pro seniory,“ zmínila Alena Rašková, která vzápětí pojmenovala ještě jeden nedostatek v sociálních službách v Prostějově.  „Co dále určitě chybí a co nemáme vyřešeno, je umisťování nemocných bezdomovců. Nikdo je nechce, nemají čím za poskytnuté služby zaplatit, mnohdy ani sebemenší příjem, nikdo se o ně nechce starat. Nutnou nezbytnou pomoc poskytne vždy nemocnice, nějaký čas mohou být v léčebně dlouhodobě nemocných. Ale co pak? To je problém, který není vyřešen téměř nikde v žádných městech v republice,“ dodala Rašková. 

Dále radní schválili začátkem března tohoto roku poskytnutí dotace SOS dětským vesničkám, Středisku sociální prevence Olomouc, Seniorům Prostějova, Domovu pro seniory Jesenec, Domovu pro seniory Soběsuky, Domovu seniorů Prostějov, Mezi námi, Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, Sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených celiakií a Dermatitis herpetiformis Duhring „Sedmikráska“, Hospici na Svatém Kopečku, Maltézské pomoci, Poradně při finanční tísni, Žebříku, TyfloCentru Olomouc, Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých České republiky, spolku Jdeme Autistům Naproti, Společnosti pro ranou péči, Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klubu Radost a Prostějovským vozíčkářům. Vše v celkové výši 483 tisíc korun. Také Základní škole Prostějov v ul. Dr. Horáka bude navýšen neinvestiční příspěvek ve výši 30 tisíc korun. „Zde mohou být finance použity na projekt ‚Očima generací‘ pro úhradu kancelářských potřeb, sádrových forem na keramiku, litou hlínu, jiný výtvarný materiál a podobně,“ vyjmenovala náměstkyně Rašková.

Radní na svém březnovém jednání dále rozhodovali o sociálních dotacích na jednorázové akce. „Tady jsme se shodli poskytnout finance Centru sociálních služeb Prostějov na několik projektů. Pokud mohu jmenovat, tak jde o projekt Ovocný mini sad, venkovní herní prvky, na akci Dožatá, na výrobu keramické dekorace, na projekt Zákoutí smyslů, na akci ‚O nejlepší domácí chléb‘, na projekt Pohled do přírody nebo na akci Setkání u betléma,“ uzavřela náměstkyně primátora pro sociální oblast v Prostějově.

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ I je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který vychází v pondělí 20.