V polovině července proběhlo v prostějovském Turistickém informačním centru (TIC) hodnocení kvality služeb pomocí metody „mystery shopping“. Hodnocení zajistila agentura Czech Tourism ve spolupráci s Asociací turistických center ČR (A.T.I.C. ČR).

Turistické informační centrum v Prostějově bylo, stejně jako další centra, hodnoceno z pohledu běžného zákazníka tzv. indexem hodnoty 0%-100%, který vyjadřuje kvalitu obsluhy TIC (čím vyšší procento, tím lepší hodnocení). Prostějovské TIC dosáhlo 95,24%, což odpovídá známce 1 školní škály.

Bodovány byly parametry jako exteriér a interiér TIC, první dojem zákazníka (příjemnost prostředí, rychlost obsloužení), profesionální vystupování pracovníka, schopnost navrhnout řešení a jeho atraktivita nebo aktivní přístup pracovníka.

V rámci „mystery shoppingu“ odpověděl zákazník po návštěvě TIC na 48 otázek, z nichž následně vyplynulo závěrečné hodnocení: Návštěvu turistického informačního centra na náměstí v Prostějově rozhodně doporučuji, jelikož jsem se na informační centrum dozvěděl přesně to, co jsem potřeboval k mojí spokojenosti. Myslím si, že obsluha je schopná reagovat na jakýkoliv jiný dotaz. 

„To je výborná zpráva a věřím, že i motivace do další práce. Turistické informační centrum jsme před časem zrekonstruovali do moderní a velmi příjemné podoby. Důležité ale je, že klienti jsou spokojeni nejen s prostředím TIC, ale zejména s pracovnicemi, které se jim věnují,“ říká František Jura, primátor Statutárního města Prostějov.

Předchozí šetření metodou „mystery shopping“ proběhlo v roce 2018, kdy bylo tehdejší Regionální informační centrum v prostorách zámku na Pernštýnském náměstí hodnoceno v jednom dni hned dvakrát. První zákazník oznámkoval centrum jedničkou, druhý zákazník dvojkou. Oba v závěrečném hodnocení ocenili zejména přátelské a profesionální vystupování pracovnic Regionálního informačního centra, ochotu vyhledat a poskytnout požadované informace. Také upravené a estetické prostředí turistického centra hrálo v hodnocení ze strany zákazníků důležitou roli.

 

Speciální příloha ŽIVOT VE MĚSTĚ II byla součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 12. září