Statutární město Prostějov se řadí k místům s největším objemem stavebních investic. Potvrdilo se to i během uplynulého volebního období, kdy celková částka na stavební investice v Prostějově dosáhla téměř jedné miliardy korun! A podle vedení radnice bude tato magická hranice ještě do konce tohoto kalendářního roku, kdy jsou v plánu ještě mnohé další stavby nebo rekonstrukce, výrazně překročena.

Vedení prostějovského magistrátu se v uplynulých letech nebálo investovat do potřebných rekonstrukcí a staveb, přestože také Prostějov pochopitelně zasáhla nejen koronavirová krize. I přes obrovské investice však město i nadále zůstává bez dluhů a rozpočty v jednotlivých letech skončily vyrovnanou bilancí, nebo dokonce přebytkem.

„Za celé volební období včetně akcí, které budou realizovány do konce tohoto roku, bude celková částka stavebních investic ve výši 1 121 069 909 korun. Pokud mám ale hodnotit pouze ohraničené volební období, investovali jsme v něm částku 966 060 911 korun,“ vypočítal náměstek primátora Prostějova Jiří Rozehnal, v jehož gesci jsou stavební investice města. „Město je ve výborné finanční kondici mnoho let a je tomu tak i letos. V tom případě si můžeme dovolit financovat z vlastních zdrojů akce většího významu a vyššího finančního objemu. Vše je o optimálně nastaveném rozpočtu a v průběhu období o rozpočtové kázni,“ přidal primátor František Jura s tím, že ani covidová krize se na výši investic Prostějova nijak negativně nepodepsala.

S množstvím investovaných finančních prostředků je spokojen také první náměstek primátora Prostějova. „Podařila se spousta věcí. Na začátku bych chtěl říci, že považuji za velký úspěch to, že finanční prostředky na investice a na opravy našeho majetku činily během čtyř let více než jednu miliardu korun, zároveň jsme dbali na to, abychom měli dostatečné finanční rezervy. To se podařilo, rezervy města jsou více než 200 milionů korun,“ uvedl Jiří Pospíšil, který se záhy zmínil také o nejnákladnějších i nejužitečnějších stavebních investicích města v uplynulých letech. „Velkým úspěchem bylo dokončení severního obchvatu. Tento projekt jsme připravovali dlouhá léta, v roce 2015 jsme začali vykupovat pozemky a v tomto volebním období se podařilo celou stavbu dokončit. V souvislosti s touto komunikací je třeba připomenout i opravy páteřních komunikací Vrahovická, Plumlovská, Vápenice a nyní dokončujeme Wolkerovu – vše ve spolupráci s Olomouckým krajem. Povedlo se opravit také celkem 13 746 metrů čtverečních chodníků, to je plocha téměř tří fotbalových hřišť. Velice si také cením toho, že jsme našli shodu v tom, že budeme každý rok investovat do regenerací sídlišť. Za toto volební období jsme dokončili poslední etapu regenerace sídliště Šárka, provedeny byly regenerace sídliště na ulici Bohumíra Šmerala a sídliště Brněnská - Dobrovského. Do konce roku bude zahájena první etapa regenerace Sídliště Svornosti,“ vyjmenoval Jiří Pospíšil.

Dalším úspěchem je určitě výstavba nového zázemí – šaten pro malé hokejisty a rekonstrukce interiérů Víceúčelové haly-zimního stadionu včetně výměny sedaček a opravy šaten. „Nesmíme zapomenout na naše školství, tam jsme investovali také nemalé prostředky. Například bych jmenoval zvýšení kapacity ZŠ a MŠ J. Železného, zvýšení kapacity MŠ Čechovice, provedená energeticko-úsporná opatření na MŠ v ulici Mozartova, Mánesova, Šárka, Dvořákova a na základní škole v Čechovicích. Investovali jsme také do vybavení škol, například jsme vybudovali nové dílny a učebny na ZŠ v ulicích E. Valenty a Melantrichova. Dokončena byla i stavba komunitního domu v Sušilově ulici, zároveň jsme provedli energeticko-úsporná opatření na bytových domech ve Finské a Norské ulici. V této souvislosti musím zmínit i dokončení oprav na budově Domu dětí a mládeže na Vápenici,“ uvedl ještě Jiří Pospíšil, první náměstek primátora Prostějova. Jak dále jmenoval, městu se také podařilo rekonstruovat hasičskou zbrojnici ve Vrahovicích, byla vybudována nová klubovna pro hasiče v Domamyslicích a připraven je i projekt na nové zázemí pro hasiče v Žešově.

Pokud se týče sportovišť, vedení města se podařilo postavit krásnou tělocvičnu na Vápenici, rekonstruovat tělocvičnu na ZŠ v ulici E. Valenty a dokončit stavbu koupaliště ve Vrahovicích. Dokončena byla obnova Národního domu - včetně rekonstrukce zahrady, kotelny a kuchyně, revitalizováno bylo náměstí Spojenců, vyrostl nový dopravní terminál na Floriánském náměstí a terminál v Janáčkově ulici.

Přehled největších investic najdete v přiloženém grafu a také na dvoustraně 12- 13

 

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ STAVEBNÍ INVESTICE

V PROSTĚJOVĚ V UPLYNULÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

náklady (v Kč)          název akce

90 000 000                  Multifunkční budova pro hokejovou mládež

70 000 000                  Rekonstrukce Plumlovské ulice

56 630 000                  Obnova Národního domu

53 300 000                  Dopravní terminál Floriánské náměstí

52 645 000                  Regenerace Sídliště B. Šmerala

43 000 000                  Severní obchvat města

24 000 000                  Zateplení domu v Norské ulici

23 300 000                  Rekonstrukce Vrahovické ulice

23 220 000                  Rekonstrukce zimního stadionu

22 500 000                  Zateplení domu ve Finské ulici

15 000 000                  Revitalizace pivovarského rybníčku

14 600 000                  Rekonstrukce bazénu na ZŠ v ulici Dr. Horáka

Zdroj: Magistrát města Prostějova