Hnutí ANO 2011 vede do komunálních voleb v Prostějově František Jura (na snímku), který město řídil v uplynulých čtyřech letech, úspěšně jej provedl složitým obdobím pandemie a zároveň velmi rozumně hospodařil, takže město i přes rozsáhlé investice zůstává zcela bez dluhů a na účtech má rezervu několika set milionů korun.

* S jakým pocitem jdete do komunálních voleb?

„Z uplynulých čtyř let mám velmi dobrý poct, odvedli jsme velký kus poctivé práce a splnili většinu bodů programového prohlášení rady města. Jistě jsme chtěli být v některých bodech dále, ale jednak jsme dva roky řešili covid, jednak došlo například k výraznému zdražení stavebních prací a my jsme chtěli postupovat rozvážně a bez rizika pro rozpočet města.“

* Jak jste spokojený s množstvím investic, které se městu v uplynulých letech podařily?

„Když sečteme všechny investice za čtyřleté volební období, můžeme mluvit o více než miliardě korun. Považuji to za opravdu velké číslo, které už se na vzhledu města a kvalitě života v Prostějově muselo projevit. Všechny tyto peníze samozřejmě nepocházejí pouze z daňových příjmů města. Významnou část se nám podařilo získat formou dotací. Připravili jsme kvalitní projekty, které opakovaně získaly podporu Olomouckého kraje, českého státu i Evropské unie. Jednoznačně jsme přitom investovali do budoucna. Projekty, které jsme vybudovali, budou našim občanům sloužit desítky let. Myslím, že na to můžeme být hrdí.“

* Které investice byste označil za nejdůležitější?

„Žádné moderní město se neobejde bez kvalitní dopravní infrastruktury. Proto musím zmínit především severní obchvat města, který vyvádí mimo obydlené části města část tranzitní dopravy. Je to ukázka dobré spolupráce města a Olomouckého kraje, v jehož vedení jsem rovněž strávil několik let. Severní obchvat primárně budoval právě kraj, ale bez spolupráce s městem by jeho stavba nebyla možná. A naše samospráva pochopitelně některé související stavby také financovala. Shodou okolností to byli i naši odborníci kandidující za ANO 2011, kteří svou mravenčí prací umožnili vyřešení majetkoprávních problémů předcházejících zahájení celé stavby. Bez nich by dodnes žádný obchvat nebyl. Pokud jde o spolupráci s krajem, tak samozřejmě musím zmínit rekonstrukci Plumlovské, Vrahovické a Wolkerovy ulice. To jsou páteřní komunikace, jejichž stav si vyžadoval obnovu. Dotace nám pomohly také v případě stavby nových sportovních zařízení. Bylo to především zcela nové zázemí pro hokejovou mládež a také nová hala na Vápenici. Nové travnaté hřiště pro fotbalovou mládež vyrostlo také v lokalitě za Olympijskou ulicí.“

* Jako primátor máte důležitou roli v krizovém řízení. Jak se díváte na spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému?

„Myslím, že byla perfektní, a musím za to všem poděkovat. Platí to o profesionálních i dobrovolných hasičích, zdravotnické záchranné službě, republikové a městské policii i o armádě. A velmi dobře jsme spolupracovali také s prostějovskou nemocnicí. Ve složitých dobách jsme uměli všichni držet při sobě a pracovat pro naše občany.“

* Pokud jde o městskou policii, v minulých dnech jste jí dali nový nástroj na řešení obtěžujícího chování v prostějovských ulicích. Co vás k tomu vedlo?

„Důvodem bylo nevybíravé chování některých problémových osob a osob bez domova k našim občanům. Tito lidé si zvykli žebrat, a když jim někdo odmítl dát peníze, slovně jej napadali. To jsme považovali za absolutně nepřijatelné. Případná pomoc těmto lidem ze strany občanů musí být dobrovolná a vedená například soucitem s jejich osudem, nikoliv strachem, že budou terčem urážek a nadávek. S vedením městské policie jsme proto situaci vyhodnotili a rozhodli se přijmout patřičná opatření. Žebrání na území celého města ze zákona zakázat nejde, ale jde jej omezit alespoň v některých lokalitách. Vybrali jsme tedy problémová místa a přesně na ně novou vyhláškou míříme. Kdo bude žebrat u nádraží, u supermarketů nebo třeba v parcích, ten vyhlášku poruší. Strážníci mu budou moci například odebrat získané peníze.“

* Občany v těchto dnech nejvíce trápí obavy, zda zvládnou platit náklady na energie. Město připravuje pomoc těm nejohroženějším. Můžete ji představit?

„Jsme připraveni pomáhat organizacím působícím v sociálních službách, ale také kulturním, sportovním a volnočasovým spolkům. A ještě důležitější bude pomoc skutečně každému občanovi, který bude na zvýšené náklady sám. Myslím tím osamělé seniory, invalidní důchodce žijící z jednoho příjmu, ale také rodiče samoživitele. Podobně jako v covidu jsme připraveni podat pomocnou ruku opravdu každému a nenechat nikoho padnout. Naši občané za současnou situaci nemohou a není možné, aby kvůli ní například nemohli svítit nebo vytápět své byty, nebo dokonce přicházeli o střechu nad hlavou. To nechceme připustit a budeme stát na straně každého, kdo nás objektivně bude potřebovat. Proto jsem inicioval vznik speciálního programu pomoci, ve kterém bude na tyto účely dostatek peněz, abychom těm nejohroženějším pomohli.“

 

 

38 volby special

Speciální příloha KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022 je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 19. září