Kvůli mobilům se z dětí často stávají zombie hrající hry a z rodičů stíhačky, které musí mít přehled o každém kroku svého potomka. Na často diskutované téma zákazu používání telefonů o školních přestávkách se zaměřili vědci z institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na Masarykově univerzitě v Brně. Jejich výzkum proběhl na školách, kde platí zákaz používání mobilů, i tam, kde mohou dospívající telefony používat volně. Výsledkem je zjištění, že zákaz ani povolení mobilů o přestávkách nesouvisí s problematickým chováním dětí. Zákaz dle nich nezvyšuje ani nesnižuje čas, který dospívající na internetu celkově za týden stráví.

Zastánci zákazu používání mobilních telefonů o pauzách ve výuce argumentují tím, že když mají děti a dospívající přístroj neustále v ruce, méně pak komunikují se svými spolužáky a obecně se méně socializují. Naopak odpůrci zákazu zastávají názor, že interakce se světem prostřednictvím telefonu je důležitou součástí vývoje osobnosti a zákaz je navíc zásahem do práv uživatelů.

„Dospívající v našem výzkumném souboru se o přestávce baví se spolužáky bez ohledu na to, zda mají povoleno, nebo zakázáno mobilní telefon používat,“ prezentoval hlavní zjištění studie vedoucí vědeckého týmu David Šmahel. Výzkum se prováděl na více než 1000 dětech a dospívajících na 32 moravských školách, přičemž používání mobilů o přestávkách povoluje 34 procent základních škol ve výzkumu a všechny střední školy.

Bez ohledu na telefony je mezi dětmi i dospívajícími stále nejčastější přestávkovou aktivitou bavení se se spolužáky, a to pro 93 procent respondentů. Dalšími důležitými aktivitami je příprava na hodinu (55 procent) a až potom následuje používání mobilního telefonu či tabletu (51 procent).

Psychology také zajímalo, jestli povolení nebo zákaz užití mobilu o přestávce souvisí s celkovým časem stráveným na internetu během dne a o víkendu. „Zjistili jsme, že povolení nebo zákaz mobilů o přestávce nezvyšují ani nesnižují čas, který dospívající na internetu celkově za týden stráví, a nesouvisí ani s nadměrným používáním internetu,“ dodala hlavní autorka studie Nikol Kvardová.

Zpráva také shrnuje zjištění týkající se souvislosti s některými obtížemi, které bývají prezentovány jako možný důsledek nadměrného používání techniky. Vychází z ní, že zákazy či povolení nemají souvislost ani s problémy se soustředěním v hodinách, ani s únavou po přestávce. Resumé autorů tedy říká, že na základě výzkumu není zákaz mobilních telefonů o přestávkách na druhém stupni základní školy a na středních školách potřebný.

 

Speciální příloha BURZA ŠKOL k blížící se přehlídce středních škol, učilišť a gamnázií je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 7. listopadu