Hodně přízvisek získal během let Prostějov: hanácký Jeruzalém, město sportu nebo město módy jsou jen některými z nich. Co tak město středních škol? I takové označení by snesl. Ve městě jich je totiž skutečně hodně. A jejich paleta je široká, vybere si téměř každý. Prostějov totiž nabízí hned tři gymnázia všeobecná a k tomu desítky oborů na veřejných i soukromých středních školách a učilištích.

Bohatou nabídku má například Střední škola podnikání a obchodu. Nabízí průpravu pro turistické průvodce i novináře, pro sportovní manažery. Ostatně na škole studoval také nejeden profesionální sportovec. Zajímavostí je také jeden z novějších oborů animátor volného času. V lokalitě je pak koncentrace středních škol velmi vysoká.

Se SOŠPO sousedí SŠDAM, tedy střední škola designu a módy. Kdo má blízko ke grafice a zejména k módě a návrhářství, neměl by váhat. Umělecké duše zde rovněž najdou prostor rozvíjet sebe a své schopnosti. Hned vedle pak je střední zdravotnická škola. Kdo by aspiroval na pozici zdravotní sestry, zde bude jako doma.

Vraťme se ale ještě k oděvům. I přes pád OP totiž stále v Prostějově funguje několik firem zaměřených na oděvnický průmysl. Tomu odpovídá i složení středních škol. Na ART Econu kromě návrhářství mohou studovat také krejčí. Jedná se přitom o jednu z mála škol v republice, kde tento obor otevírají. Dvě oblasti vyučení pak nabízí Střední škola automobilní. Tou první jsou auta, druhou pak v netradičním mixu kadeřnické služby. Na oba učňovské obory lze navázat maturitou. S tou naopak mohou počítat všichni, kteří se prokoušou studiem na střední škole veřejnoprávní Trivis. Soukromá vzdělávací instituce nabízí obor bezpečnostní právní činnost. A může dát slušný základ budoucím právníkům či policistům.

Hodně prostoru ale dostávají i řemesla a průmyslové obory. Příklad? Střední průmyslová škola v Lidické ulici. Ta připraví na profesi budoucí elektrotechniky, strojaře nebo obráběče, po kterých je trvale velká sháňka. Střední škola polytechnická, lidově známá jako Švehlovka, nabízí stavební i jiné obory jako iuinstalatér, zedník nebo třeba truhlář. O ty, kteří mají chemii v malíčku, pak určitě budou stát v obou analýza potravin. Četné řemeslné obory, vesměs spojené s potravinářským průmyslem, nabízí také Střední odborná škola obchodní na náměstí E. Husserla. Člověk se zde může vyučit třeba na řezníka a cukráře. Najde zde ale také obory jako brašnář nebo ošetřovatel.

 

Speciální příloha BURZA ŠKOL k blížící se přehlídce středních škol, učilišť a gamnázií je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 7. listopadu