Střední škola? Gymnázium? Nebo učiliště? Žáci devátých tříd mají velké množství škol na výběr. Jak typů škol, tak i oborů. Jen na Prostějovsku a blízkém okolí jsou to desítky a desítky možností. Od oborů technických až po zdravotnictví. Výběr není snadný a každá škola není pro všechny. Ostatně každý z nás je jiný. Všichni by se ale měli při výběru řídit několika stejnými pravidly.

Předně se jedná o to ujasnit si, co je budoucímu studentovi/učni blízké. Kdo se rád vrtá v autech nebo ve strojích, tak má jasno brzy. Kdo rád pomáhá jiným a nevadí mu pohled na krev, tam také není co řešit. Nemělo by se ale zapomínat, že nutit své ratolesti do něčeho, k čemu nemají vztah a třeba ani vlohy, je hloupé. Většinou z toho nevzejde nic moc dobrého. Jsou z toho pak roky trápení a ve výsledku změna školy.

První věcí jsou tedy vlohy, předpoklady. Druhou pak zájem. Třetí a důležitou složkou je, zda se chcete učit a chystáte se v dlouhodobějším horizontu jít na vysokou školu. V takovém případě je nejpřímější cestou gymnázium. Mnoho lidí ze středních odborných škol ale rovněž na vysoké školy pokračuje. Ty a učiliště mají tu výhodu a zároveň nevýhodu, že mladé lidi už po deváté třídě formují pro jeden, maximálně dva konkrétní obory.

Další důležitá věc při výběru škol jsou určité stereotypy. Už například neplatí, že by některé práce byly nutně nečisté – na to upozorňují třeba zemědělci – nebo podhodnocené. Na pěkné platy si v dnešní době přijde řada profesí, o kterých to nutně před dvaceti či třiceti lety neplatilo. Řemeslníci jsou v aktuální době vyloženě nedostatkovým „zbožím“ a rčení že „řemeslo má zlaté dno“ platí. A ano, abychom nezapomněli, důležitá je také uplatnitelnost oboru. Jsou takové, kde se místa shání jen těžko. A pak jiné, kde jich je naopak spousta a můžete si vybírat. Pokud se ale zase stanete odborníkem v oboru, kde máte jen malou konkurenci, snadno si dokážete získat jméno.

 

Speciální příloha BURZA ŠKOL k blížící se přehlídce středních škol, učilišť a gamnázií je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které vyšlo v pondělí 7. listopadu