Období puberty obvykle znamená změnu pro celou rodinu, neboť se z dětí stávají dospělí lidé, kteří se odpoutávají od rodičovské autority. Puberta je plná nejen fyzických změn, ale také psychických proměn, které bývají ovlivněny osobností dítěte i výchovou ze strany rodičů.

Puberta neboli dospívání je součástí normálního hormonálního, psychického a tělesného vývoje dítěte v dospělého člověka, což zpravidla nastává mezi 10. a 15. rokem života. Toto načasování hraje důležitou roli, a to zejména z důvodu, aby dítě dosáhlo optimální výšky a pohlavního vývoje. Puberta je tedy období přechodu mezi dětstvím a dospělostí, které je podmíněné hormonálními změnami v těle.

Na načasování puberty se podílí především genetické faktory, výživa a také nervový systém. Stejně tak má vliv i pohlaví, neboť u dívek se puberta obvykle dostaví o něco dříve než u chlapců. V tomto období se dítě především odpoutává od rodičovské autority a snaží se nalézt vlastní identitu prostřednictvím konfrontace.

Když je vše zalité sluncem

Prepubertou se míní mladší školní věk, tedy od 6 do 11 let, kdy dítě navštěvuje první stupeň základní školy. Toto období je považováno za nejradostnější období v životě, a to z důvodu, že školáci tohoto věku zpravidla ještě neřeší žádné podstatné konflikty a dramata, která typicky nastanou v období puberty.

V této fázi života se zpomaluje růst a děti si zdokonalují své schopnosti a dovednosti. Konkrétně se zlepšuje koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, smyslové vnímání a energetický výkon, jelikož se v tomto věku děti dokáží zcela vyčerpat a rychle nabrat energii zase zpět. Právě v této fázi života je nezbytný dostatek správného pohybu, jelikož mnoho obtíží pohybového aparátu v dospělosti bývá spojeno právě s nedostatečným pohybem nebo nevhodným přetížením těla v mladším školním věku.

Kdy začíná puberta?

Není sice jasné proč, ale zejména dívky dospívají čím dál dříve. Existuje ovšem podezření, že je na vině nezdravý životní styl a chemikálie přidávané do potravin. Pokud dívky dozrávají předčasně, mohou být více náchylné k různým nemocem, a to včetně rakoviny prsu či srdečních problémů v důsledku účinků estrogenu, které toto riziko zvyšuje.

Puberta u chlapců začíná zpravidla později než u dívek, a to mezi 11. a 12. rokem života. Zatímco pubické ochlupení v případě mužského pohlaví typicky začíná růst po 12. roce života, k růstovému zrychlení dochází nejčastěji kolem 14. roku života, podobně jako k první ejakulaci a mutaci hlasu. Vousy však obvykle rostou až po dosažení 15 let. Rok poté, čili kolem 16 let, se rozvíjí zejména svalstvo.

Psychické změny v pubertě

Psychické změny, ke kterým v období puberty dochází, se mohou u každého projevit zcela odlišně. Zatímco někteří „puberťáci“ si procházejí jedním dramatem za druhým, jiní toto období přečkají poměrně klidným způsobem. Děti se v této době odpoutávají od rodičovské autority, hledají vlastní identitu a do popředí se dostává kritické myšlení. Mladí v tomto období také rádi experimentují.

Vztah se vyvíjí, nikoliv mění 

O tom, jak se bude vyvíjet vztah rodičů s dětmi v období puberty, zpravidla rozhoduje vztah, který jste spolu měli předtím. Největší problémy zpravidla nastávají v domácnostech, kde převládá autoritativní výchova a dávání rozkazů. Děti, kterým se dostává větší volnosti při rozhodování, tuto životní fázi zpravidla zvládají mnohem lépe. Mnozí dospívající také bývají přecitlivělí, a to zejména jedinci s nižším sebevědomím.

U dívek se mohou například objevit obavy z toho, že mají malá či divně tvarovaná prsa, bojí se, že jsou moc tlusté a podobně, zatímco u chlapců se zase mohou vyskytnout obavy o malý penis či opožděný růst vousů. Je tedy potřeba, aby se rodiče snažili se svými dětmi otevřeně komunikovat, aby mohli včas odhalit případný problém. Zejména u dívek je potřeba ohlídat, aby strach z tloustnutí nevedl k závažným psychickým poruchám, jako je například mentální anorexie.