Nevyšlo to na první pokus? V takovém případě děti i rodiče obvykle cítí zklamání, ale naštěstí nejde o žádnou tragédii! Nic není ztraceno, i taková situace se dá řešit. Jen příliš neotálejte, čas hraje svou roli. Brzy přijde druhá šance, tedy druhé kolo přijímaček. Stačí sebrat sílu a jít do toho znovu. Jestli máte pochybnosti o nepřijetí, lze se proti rozhodnutí písemně odvolat.

Jste v situaci, že vaše dítě na jednu školu přijali, ale zrovna na tu vysněnou ne? Zkuste zabojovat! Ještě není vše ztraceno. Proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí na střední školu se lze odvolat. Podat odvolání je nutné nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. V odvolání je třeba uvést, proti čemu se odvoláváte, případně co bylo podle vás v přijímacím řízení nesprávně vyhodnoceno. Odvolání podává zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, a podepíše ho. Odvolání se podává u ředitele střední školy, který vydal zamítavé rozhodnutí.

Nevzali vaše dítě na žádnou školu?

Na webových stránkách www.zkola.cz lze najít školy, které nabízejí volná místa po prvním kole přijímacího řízení. Vyberte si pro vás vhodný obor vzdělání. Doporučujeme kontaktovat ředitele školy a domluvit se s ním na dalším postupu. Pro další kolo přijímacího řízení můžete podat neomezené množství přihlášek. Přihlášku do dalšího kola přijímacího řízení získáte u ředitele střední školy, případně na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Vyplněnou přihlášku odevzdejte přímo řediteli střední školy v termínu stanoveném ředitelem. Bližší informace se také dozvíte na stránkách konkrétní střední školy. Současně se můžete pokusit o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, které jste obdrželi po prvním kole přijímacího řízení.