Hned čtyři gymnázia – tři v Prostějově a jedno v Konici – nabízí Prostějovsko. A spolu s těmito školami i dobrou průpravu a přípravu pro studium na vysokých školách. Tyto školy nabízí všeobecný přehled, mají tu výhodu i nevýhodu, že nejsou úžeji zaměřené jako jednotlivé obory středních odborných škol. Kromě „klasických“ předmětů jako čeština, angličtina, matematika nebo fyzika však nabízí navíc volitelné předměty. Nabídka je přitom často pestrá.

V případě Cyrilometodějského gymnázia se například jedná o konverzaci v jednotlivých cizích jazycích, tedy angličtině, němčině nebo francouzštině, dále o rozšířenou výuku informačních technologií či deskriptivní geometrii. Nové obzory mohou otevřít také předměty jako španělština či seminář Dějiny výtvarného umění. Zcela ojedinělé je pak úspěšné Francouzské divadlo, v němž mohou studenti působit po celou dobu studia.

Také v Konici je zejména v pozdějších ročnících na studentech, co si vyberou k učivu. I zde narazíme na deskriptivu a v posledním ročníku také semináře ze všech možných předmětů. Jak konické, tak cyrilometodějské gymnázium nabízí také desítky zájmových kroužků od doučování jednotlivých předmětů, až po logické a deskové hry. Ani sportovní činnosti přitom nechybí. A ještě jednu věc mají školy společnou. A tou je volitelná výuka náboženství.

Pozadu nezůstávají ani na gymnáziu Jiřího Wolkera nebo na reálném gymnáziu. „Reálka“ nabízí jako nepovinné předměty také náboženství a dramatickou výchovu. Přímo ve studijním plánu pak má předmět „základy komunikace“. A to jako jediné z gymnázií. Ostatně na škole se trvale konají místní a okresní kola „debatiád“.