V životě bychom si měli užívat všech malých věcí. Když se totiž jednou ohlédneme zpět, můžeme zjistit, že ve skutečnosti byly to nejlepší, co nás v životě potkalo.

Tenhle fakt jsme si v uplynulém roce 2020 mohli uvědomit více než kdykoliv jindy. Spousta skutečností, které jsme dosud brali za naprosto samozřejmé a všední, se náhle stala nedostupná. Ať už to byla návštěva příbuzných v domovech pro seniory, pravidelný pohyb na krytých sportovištích a bazénech, posezení s přáteli v útulné restauraci a mnoho dalších dosud naprosto běžných záležitostí. Přesto i tento rok přinesl velké množství pozitivního a netýkalo se to rozhodně pouze výsledků testů na onemocnění covid-19. Za tím vším se i tentokrát ohlížíme v naší skutečně obsáhlé speciální příloze. Můžete se tedy spolu s námi vrátit po stopách uplynulého roku a zavzpomínat na vše dobré i to horší, čím jsme v Prostějově a jeho okolí žili a co se už nikdy nebude opakovat.

Kolektiv PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přeje svým čtenářům, aby i na nadcházející rok 2021 vzpomínali jen v dobrém.