Pravda. Přijímací zkoušky v minulém roce měly svá specifická pravidla kvůli koronaviru. Letošní školní rok ale studenty čekají zase. S přípravou na ně by se proto nemělo otálet. Nikdy totiž nevíte, co se může stát. Jak tedy nepodcenit přijímací zkoušky a řádně se na ně připravit?

Kam se student chystá?

Důležité ještě před přijímacími zkouškami je pečlivě zvážit a vybrat střední školu. Bude to gymnázium, odborná střední škola nebo učiliště? Ještě před přípravou na jednotné přijímací testy by studenti měli být rozhodnutí a podle toho přizpůsobit učení – na gymnázium se nejspíš žáci musí připravovat více. Stejně tak chtějí-li uspět u přijímacích zkoušek a mít náskok nad ostatními. Měli by drilovat, trénovat, opakovat, protože konkurence je veliká. Chcete mít šanci? Chcete, aby váš syn či vaše dcera uspěli? Nepodceňte přípravu!

Jednou týdně po třiceti…

Školy většinou nabízejí různá doučování a trénování testů, které v lepším případě jsou alespoň jednou týdně pro celou třídu. Kdo vám zajistí, že se vaše dítě naučí to, v čem má mezery? Kdo zajistí, že mu to bude řádně vysvětleno a nebude mu řečeno: „Tohle už máš dávno umět, na to není čas.“?

 

Jakou tedy zvolit přípravu?

Nejlepší volbou pro přípravu je systematické opakování od základů až po vyplňování didaktických testů. Aby je student mohl dobře vyplnit, musí umět a znát pravidla pravopisu, větnou stavbu, číst s porozuměním. V matematice kromě porozumění textu také výrazy, rovnice, procenta a mnoho dalšího. Jak se tohle naučí ve třídě s dalšími třiceti žáky?

V tomto případě máte tři možnosti:

  1. trénovat doma, drtit své dítě (málokdo se donutí sám) a mít nervy v kýblu,
  2. zvolitformu doučování– nejlépe individuální, a to buď osobně, či online,
  3. nechat to osudua vidět, jak to dopadne.

Že se vám první a poslední možnost nelíbí? I my připravujeme studenty na přijímací zkoušky, a to právě formou individuálního doučování.

 

A jak to u nás probíhá?

Student si postupně zopakuje veškeré učivo, které je obsaženo v didaktických testech. Látce, které žák příliš nerozumí, se na hodinách věnujeme déle, abychom si byli jistí, že student u přijímacích zkoušek uspěje. Naučí se věci, ve kterých měl mezery, a také správně vyplňovat testy. Podle individuálních potřeb může být doučování intenzivnější a příprava tak efektivnější.

 

A kdy doporučujeme začít?

Včera bylo pozdě! Přijímačky se blíží kvapem a není na co čekat. Učiva k zopakování je mnoho, a to hned ze dvou předmětů – českého jazyka a matematiky.

Pokud byste chtěli pomoci s přípravou na příjímací zkoušky, ať už z češtiny, matematiky, nebo obojího, neváhejte nás kontaktovat a sjednejte si informační schůzku. Na té vám toho povíme víc.

 

Speciální příloha, která má být rádcem budoucnosti vašich dětí, s příznačným názvem KAM ZA VZDĚLÁNÍM je součástí tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, který je v prodeji od 23. ledna