Inspirativní projekt, který pomáhá přizpůsobit naše město a krajinu klimatické změně. Takto byly označeny Mládkovy sady. Nový městský park vznikl před necelými třemi roky na jižním okraji Prostějova. Odborníci na Mládkových sadech ocenili zejména fakt, že park vznikl ještě před výstavbou bytových domů, pro něž v budoucnu vytvoří vsakovací území dešťových vod. Zároveň ochrání obyvatele před horkem a nepříjemnými prašnými větry z polí.

 

Na původně orné půdě vznikl dvouhektarový veřejný park s vodním prvkem v jeho středu. Jedná se o železobetonovou retenční nádrž, do níž se bude svádět voda z plánovaných bytových domů. Součástí nádrže je vysoký zásyp kameniva pro udržení čistoty vody a bezpečnosti. Voda z nádrže se bude moci rozlévat do přilehlé vsakovací plochy.

Realizace parku dále zahrnovala terénní modelace, výsadbu stovky listnatých stromů a keřů, vytvoření zpevněných propustných ploch s různou strukturou povrchů, kamenných záhonů, založení trávníků a květnatých luk. K vodnímu prvku návštěvníky přibližují sedací schody a lávka. Našel se zde prostor také pro místa ke grilování, lavičky, kmeny různých tvarů a další mobiliář.

„Díky zvolenému přístupu města, které iniciovalo vznik nového městského parku ještě před plánovanou výstavbou bytových domů, bude mít zeleň čas pro růst a požadovaný efekt nastoupí pro nové obyvatele v kratším časovém horizontu,“ píše se v hodnocení Mládkových sadů na internetových stránkách www.adapterraawards.cz.