Před sedmi lety došlo k demolici historických budov jezdeckých kasáren v Prostějově. V roce 2016 měli prostějovští radní plno plánů s tím, jak smysluplně využít uvolněný prostor. Celé roky ovšem rozsáhlý pozemek ležel ladem, teprve až nyní pod současným vedením města se blýsklo na lepší časy. Stávající radní už vybrali vítězný architektonický návrh počítající s parkem, kulturním centrem i rozšířením botanické zahrady.

„Park, kde se nenudím, ale kde se také mohu skrýt a být sám sebou. Park, který spojuje. Spojování různých zájmových a věkových skupin, ale i propojování fyzické v rámci struktury města. Nabídka aktivit pro trávení volného času všech obyvatel. Skrytá místa v zeleni pro dětské dobrodružné výpravy. Místo klidné procházky a odpočinek na slunci i ve stínu. To je místo bývalých kasáren.“ Tak popisuje vítězný návrh tým autorů Ing. Romany Michalkové, Ing. arch. Adély Chmelové, Ing. Elišky Olšanské a Ing. Olgy Lebedevi z Prahy.

Navrhovaný park akcentuje kompoziční osu vytvořením průhledu na Puškinovu ulici. „Parková část je tvořena otevřeným trávníkem, který je lemovaný výsadbou stromů ve výrazných terénních modelacích. Ve stínu stromů budou umístěny různé herní a odpočinkové aktivity. Návrh využívá stávající budovy jízdárny a navrhuje ji využít jako kulturní centrum a zázemí pro botanickou zahradu a skleník. Dále je v řešení počítáno s rozšířením botanické zahrady a vytvořením nového vstupu a průhledů do zahrady. Návrh vytváří ekonomicky i provozně přijatelné řešení, které pracuje s nenáročnými druhy vegetačních prvků, jakými jsou například krajinné trávníky. V neposlední řadě je zde počítáno s hospodařením s dešťovou vodou pomocí zasakovacích průlehů,“ popisuje Jiří Rozehnal, druhý náměstek primátora Prostějova pro stavební investice.

Soutěž na vypracování urbanisticko-krajinářského řešení lokality bývalého areálu jezdeckých kasáren v Prostějově byla vyhlášena v prosinci 2022. Odborná porota vybrala na konci března 2023 vítěze z celkem 8 soutěžních návrhů. Rada města rozhodla o výsledku soutěže na základě stanoviska odborné poroty.

Na druhém místě se umístil Atelier Gaia – krajinářská architektura s.r.o. z Brna, třetí místo obsadil tým Ing. Tomáše Pilaře a odměnu porota udělila atelieru MAAUS s.r.o. „Vítězný návrh bude následně zpracován do dalších stupňů projektové dokumentace. Přípravné fáze projektu začnou ještě tento rok,“ dodal ještě Rozehnal.