Statutární město Prostějov se v roce 2021 připojilo k místům, která nejen pro rodiny s dětmi nabízí jednu z forem poznání daného území, a to hrou hledající skrytý příběh. „Hra je vítaným zpestřením pro volné dny, a to nejen pro návštěvníky města, ale i pro místní,“ říká primátor František Jura.

O co vlastně jde? Vybere se cíl výletu, stáhne se do mobilu připravená mise s off-line mapou, audio nahrávkou příběhu a herními instrukcemi, no a účastník se vydá za zábavou: „Na každé trase se účastníci zaposlouchají do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena s daným místem a která právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr. Na jednotlivých zastaveních účastnící pomáhají posunovat historii tím, že řeší úkoly, za něž sbírají body,“ nastínila Milada Sokolová, první náměstkyně prostějovského primátora.

První historickou postavou, která řeší důležitý úkol a která je zároveň průvodcem hrou, se tehdy stal slavný prostějovský rodák, akademik Otto Wichterle. Navrhli jej sami občané. „Návrhů jsme tehdy dostali mnoho a nejčastěji se objevoval jako průvodce akademik Otto Wichterle. První Skrytý příběh v Prostějově je tak příběhem objevení měkkých kontaktních čoček a po dvou letech provozu této hry vím, že se lidem líbí. Scénář je opravdu zajímavý a kdo se ještě nevydal s Otto Wichterlem objevit příběh kontaktních čoček, může tak učinit třeba letos o prázdninách,“ doplnila podrobnosti Sokolová.

Druhým Skrytým příběhem, který bude Prostějov letos nabízet, je příběh lékaře Gideona Brechera. Ten bude pro změnu bojovat s cholerovou epidemií, která vypukla ve městě v roce 1866 po prusko-rakouské válce. Co je příčinou tak rychle se šířící nákazy? A jak jí zabránit? Brecher se spolu s dalšími lékaři usilovně snaží najít v nemocnici tehdejšího kláštera Milosrdných bratří řešení. Nalezne ho? A jakou roli hraje při boji s cholerou nezávadná voda? Na to dá odpověď další Skrytý příběh, jenž budou moci od prázdnin hrát a procházet obyvatelé i návštěvníci města, kteří si tento skrytý příběh stáhnou podobně jako příběh Otto Wichterleho.