Internetový server Než zazvoní provedl rozsáhlý průzkum rozhodování žáků základních škol o výběru střední školy. Informace zjišťoval nejen u „deváťáků“, ale i studentů z osmých tříd. Vyplývá z něj, že o své další budoucnosti sice uvažuje už většina „osmáků“, ovšem pouze 14,2 % žáků z devítek má na začátku školního roku jasno v tom, na které střední školy si podá přihlášky.

 

Přestože nevědí, na kterou školu si přihlášku podají, tak 71,3 % „deváťáků“ už má určitou představu o svém budoucím směřování, zároveň však stále připouští změnu. Kam si podá přihlášky, prozatím vůbec netuší 14,5 % oslovených žáků devátých tříd.

Pozoruhodné je, že podobné výsledky vyšly také u oslovených studentů 8. tříd. Tři čtvrtiny z nich (73 %) mají alespoň představu o tom, na jakou školu si podají přihlášku, z toho 8,5 % je zcela rozhodnuto o tom, na kterou školu si podá přihlášku. Data ukazují, že rozhodování o volbě školy začíná mnohem dříve než v 9. třídě.

Téměř dvě třetiny respondentů (61,5 %) plánují studium na některé ze středních odborných škol, 12,3 % žáků plánuje jít po základní škole na gymnázium. Nerozhodnutých o typu školy, který chtějí studovat, je více osmáků (16,8 %) a méně deváťáků (8,9 %). Již měsíc po začátku školního roku si informace o středních školách zjišťovalo 70 % dotazovaných deváťáků. Konkrétní informace o středních školách si zjišťovalo na začátku osmé třídy základní školy 45,8 % dotazovaných osmáků.

Žáci posledních ročníků základních škol by nejčastěji chtěli studovat technické obory, 27,6 % „deváťáků“ a 24,6 % „osmáků“ uvádí zájem o studium IT, na průmyslové nebo technické škole. Naopak nejmenší zájem je o obory služeb, které chce studovat 7 % osmáků a 5,5 % deváťáků.

Obor, který chtělo studovat druhé největší množství žáků, bylo gymnázium, o studiu na gymnáziu sní 18,1 % deváťáků. Ačkoliv by toto množství žáků devátých tříd chtělo na gymnázium, téměř třetina z nich nemá v plánu na něj podat přihlášku. Podíl těch, kteří to mají v plánu, je jen 13,6 %. Na dny otevřených dveří má v plánu zavítat 78 % děvčat a chlapc z devátých tříd a 36 % z osmiček,

Alespoň jednu návštěvu dne otevřených dveří některé střední školy absolvovalo na začátku školního roku dle uvedeného průzkumu 23,5 % dotázaných „deváťáků“, 78,3 % z nich má v plánu navštívit alespoň jeden den otevřených dveří i tento školní rok.

Dny otevřených dveří chtějí žáci navštívit především kvůli tomu, aby se dozvěděli více informací o vybrané střední škole, 45,2 % žáků se pak chce také podívat, jak vypadají prostory školy. 27,5 % dotazovaných se chce dozvědět, co se žáci ve škole učí, a 20,4 % respondentů se chce potkat s učiteli dané školy.