Tradice jsou krásnou součástí našich životů a jako takové jsou tady od toho, aby se dodržovaly. V celé své letos už sedmadvacetileté historii přinášel PROSTĚJOVSKÝ Večerník svým čtenářům vždy v tuto dobu souhrn všech zajímavých událostí, které se v celém regionu udály v roce minulém. A stává se tak i nyní. Právě držíte v rukou nové vydání Ročenky PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku, které se ohlíží za vším zajímavým, co se přihodilo v širokém prostějovském okrese během roku 2023.

Je to jen pár týdnů, co jsme se s tímto rokem rozloučili. Někdo vesele, jiný s nostalgií. Ovšem snad všichni jsme přivítali nový rok 2024 s obrovským očekáváním, že bude mnohem lepší a úspěšnější než ten předešlý. Ale nepředbíhejme. Věnujme se nyní naplno roku, jenž byl pro mnohé z nás rokem převratných událostí, některým se možná splnila jejich dávná přání nebo potkali v životě konečně tu pravou lásku. Redaktoři Večerníku se ale znovu zaměřili jen na fakta. Na fakta, která z historie prostějovského regionu už nikdo nevymaže a také zásluhou našeho nejčtenějšího periodika už nikdy nezmizí ani z písemných záznamů nebo fotodokumentace.

Také letos se můžete, vážení čtenáři, probrat prostřednictvím naší Ročenky událostmi, které se odehrály jak přímo v Prostějově, tak v nejrůznějších obcích regionu. A zavzpomínat si můžete rovněž na kulturní, společenské či sportovní akce.

Uvařte si tedy kafíčko, usedněte v klidu do křesla nebo na gauč a zavzpomínejte na to, co nás všechny provázelo během 365 dní roku 2023.

Celý kolektiv PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku přeje svým čtenářům nových dvanáct měsíců plných pohody, štěstí, lásky a hlavně tolik potřebného zdraví.