Zájemci o studium na střední škole mají nově možnost podat tři přihlášky namísto dvou, a to i elektronicky. V přihláškách specifikují pořadí preferovaných škol. Na základě výsledků zkoušek a preferencí uchazečů je systém automaticky uspořádá. Tato změna přichází s aktuální novelou školského zákona, která nabyla platnosti od 1. ledna.

Změny jsou součástí úprav školského zákona, který byl zveřejněn v pátek 29. prosince ve Sbírce zákonů spolu s příslušnou vyhláškou a začal platit od začátku nového roku.

Uchazeči mohou nyní podat přihlášku elektronickou formou s ověřením zákonného zástupce a pomocí elektronické identity i tradičně papírovou formou s podporou elektronického systému nebo bez něj.

Období pro podání přihlášek probíhá od 1. do 20. února. Pro zajištění digitalizace procesu přihlašování na střední školy bude Cermat vlastními zaměstnanci zajišťovat odpovídající technickou podporu. Ředitelé škol od 15. ledna vkládají svá přijímací kritéria do systému, který bude následně od 1. února dostupný pro rodiče a uchazeče. Podání přihlášek bude možné až do 20. února 2024.

Zájemci o studium na školách s talentovou zkouškou, kteří přihlášky podali do těchto oborů do 30. listopadu 2023, budou mít možnost podat přihlášku i do oborů bez talentové zkoušky. Rozhodnutí o přijetí do oborů vyžadujících talentovou zkoušku bude provedeno současně s ostatními obory vzdělání. Jednotná zkouška se uskuteční pouze pro maturitní obory.

Přijímací řízení proběhne letos v pátek 12. a v pondělí 15. dubna, nikoli během dvou po sobě jdoucích dnů, což uchazečům usnadní možnost účasti na přijímacích zkouškách ve školách na různých místech. Střední školy nově nebudou muset zohledňovat výsledky předchozího vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení budou školy zveřejňovat v informačním systému a ve škole v den stanovený vyhláškou Ministerstva školství, což má být podle informací Cermatu a MŠMT 15. května.

Díky digitalizaci budou uchazeči automaticky přijati do vybrané školy podle svých preferencí a výsledků přijímacího řízení. Toto rozřazení se bude týkat jak řádného, tak náhradního termínu zkoušek, není tedy nutné podávat zápisové lístky, jako tomu bylo dříve.