Z analýzy společnosti Cermat vyplynulo, že se loni k přijímacím zkouškám přihlásilo celkem 93 908 uchazečů, tedy zhruba o 4 000 víc než rok předtím. Počet uchazečů nepochybně vzroste i letos. Z toho vyplývá, že kvůli větší konkurenci by mělo být těžší se na vybrané střední školy dostat. Platí to zejména pro gymnázia, kam se loni hlásil téměř každý druhý žák.

Tradičně největší zájem je mezi žáky dlouhodobě o gymnázia, technické maturitní obory a střední školy pedagogické a humanitní. Alespoň jednu přihlášku na některý druh gymnázia si loni podalo kolem 46 procent všech uchazečů, z toho 19 296 na osmiletá, 5 558 na šestiletá a 18 632 na čtyřletá. Na technické školy se přihlásilo 37 procent uchazečů o čtyřleté obory a na pedagogické a humanitní zhruba 15 procent.

Jednotné přijímací zkoušky se konají plošně od jara 2017. Výsledek z nich musí na školách tvořit alespoň 60 procent celkového hodnocení uchazeče. Výjimkou jsou sportovní gymnázia, kde to může být 40 procent. Minimum bodů nutných pro přijetí stát nestanovil. Školy mohou jednotné testy doplnit vlastními zkouškami.

počet narozených v jednotlivých letech

rok                  počet narozených

2001                90.715

2002                92.786

2003                93.685

2004                97.664* 

2005                102.211

2006                105.831

2007                114.632

2008                119.570