Během uplynulého roku učitelé nasbírali opravdu spoustu zkušeností s distanční výukou. Právě ty shrnula rozsáhlá zpráva České školní inspekce, která vycházela ze zkušeností 602 učitelů ze 66 základních škol. Pro potřebu speciální přílohy PROSTĚJOVSKÝ Večerník jsme z některých ze zjištění vytvořili následující fiktivní rozhovor jakoby s jednou z učitelek.

V něm jsme se zaměřili zejména na to, co se při výuce osvědčilo a co nikoliv, případně co by dnes ona sama dělala jinak. Vše určitě dobře poslouží jako skvělá inspirace pro její kolegy, ale i pro žáky či jejich rodiče.

* Co považujete při distanční výuce za zásadní?

„Za výrazné pozitivum považuji dodržení stanoveného času distanční výuky. Žáci pak neměli problém učit se a využívat při tom počítače. Velmi přínosná tedy byla pravidelnost, nepřetěžování a úkoly zadávané s dostatečným předstihem. Osvědčila se nám také spolupráce s rodiči, vytváření týdenních plánů, které byly doplněné on-line výukou.“

* Jaký byl o on-line výuku zájem? 

„Velký. Na jaře jsem musela upravit způsob výuky, žáci totiž chtěli se mnou mít více hodin. Za chybu považuji přílišnou míru zadávaného nového učiva. Žáci tím byli zahlceni a ve výsledku to k ničemu nevedlo. Pro nás je zásadní učit dle pevného rozvrhu uzpůsobeného charakteru distanční výuky. Na podzim jsme museli zlepšit koordinaci rozvrhů i zadávání úkolů. Rovněž jsme výrazným způsobem rozšířili počet hodin s on-line výukou.“

* Učilo se vám lépe ze školy nebo z domova?

„Určitě ze školy. Učení z domova mi nevyhovovalo a nevyhovuje. Při učení ze školy si lépe zorganizuji vlastní čas pro výuku a pedagogickou práci a stanovím si mantinely, kdy budu žákům k dispozici.“

* Na co jste díky on-line výuce přišla?

„Určitě zásadní výhodou byl menší počet žáků během jedné hodiny. Ideální počet byl tak pět až šest žáků a učili se v různých časech. Neosvědčila se mi výuka v celé třídě, nebylo vidět na každého. Prosazovaly se při ní jen aktivnější děti. Za přínosné rovněž považuji vyučování on-line ve skupinách a zadávání úkolů včas, např. týden dopředu.“

* S čím jste kromě vlastních on-line hodin pracovala?

„Osvědčilo se mi zadávání webových stránek na procvičování, zjednodušené texty ke čtení, texty s určeným cílem. Vybírala jsem pro žáky interaktivní cvičení. Naopak zadávání písemných úkolů nepřineslo kýžený efekt.“