Poslední čísla hovoří jasně – navzdory pandemické situaci nemusí mít nikdo strach, že by marně a zdlouhavě musel hledat práci. V uplynulém měsíci totiž poklesl v Olomouckém kraji celkový počet uchazečů o zaměstnání na 17 433 osob, počet hlášených volných pracovních míst naopak vzrostl na 7 929. Aktuálně je v celém kraji nezaměstnanost na 4,2 procentech.

Úřad práce v Olomouckém kraji registroval o 828 osob méně nezaměstnaných než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání s loňským dubnem nezaměstnanost přece jen vzrostla, a to konkrétně o 2 643. „Z tohoto počtu bylo 16 581 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let, což je o 853 méně než v březnu a ve srovnání s loňským rokem byl jejich počet vyšší o 2 708,“ prozradil Jaroslav Mikšaník, hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

V průběhu dubna bylo nově zaevidováno 1 651 osob, to je o 395 osob méně než v březnu, přičemž v porovnání se stejným obdobím předchozího roku dokonce o 1 378 osob. „Z evidence odešlo celkem 2 479 uchazečů. Bylo to o jedenačtyřicet osob více než v předchozím měsíci a o 829 osob více než ve stejném měsíci minulého roku. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 1 939. Zbytek byl vyřazen bez umístění,“ rozpitval aktuální statistiku Mikšaník.

Lidé chybí všude

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých regionech Olomouckého kraje byl podobný – ve všech došlo k poklesu nezaměstnanosti. Na Šumpersku se počet snížil nejvíce, a to o 238 osob, ale k procentuálně největšímu poklesu došlo na Jesenicku (o 11 procent). Co se týká Prostějovska, tady bylo poslední dubnový den evidováno 2 199 lidí bez práce, z toho 1 237 žen. „Oproti březnu tak zde došlo k úbytku nezaměstnaných o devětapadesát osob. Počet volných pracovních míst stoupl na 1 487 a podíl nezaměstnaných osob klesl na rovná tři procenta,“ uvedl analytik.

Ke konci dubna pak bylo evidováno v Olomouckém kraji 8 815 žen bez práce. „Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil jedenapadesát procent. V evidenci bylo dále 2 583 osob se zdravotním postižením, což představovalo patnáct procent z celkového počtu nezaměstnaných,“ přidal Jaroslav Mikšaník.

Mohou přijímat i cizince

Na konci dubna bylo evidováno 807 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 34 a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl vyšší o 110 osob. Na celkovém čísle se podíleli 5 procenty. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 5 398 uchazečů o zaměstnání, což je 31 procent všech uchazečů vedených v evidenci. „Z celkového počtu volných pracovních míst bylo 3 362 míst „bez příznaku“ pro cizince. Na dalších 4 567 pozic pak mohli zaměstnavatelé přijímat také pracovníky ze zahraničí,“ přidal další zajímavá čísla hlavní analytik oddělení trhu práce Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Olomouci.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.