Víte, že je velmi pravděpodobné, že v práci strávíte zhruba čtvrtinu svého života? V lepším či horším (vyberte dle svého nitra) případě je to ještě o něco více. Co vše může váš pracovní výkon ovlivnit? Nejen individuální povaha, ale také pracovní prostředí. Podle odborníků je důležité, jak se nadřízení chovají k zaměstnanci, jakou má pracovní náplň, jakou má míru rozhodovacích pravomocí a volnosti.

Co tedy nejvíce ovlivňuje pracovní výkony? 

Každá společnost cílí na maximalizaci zisku. Firmy jsou složené z nejrůznějších částí, tou nejdůležitější pro správné a efektivní fungování businessu je člověk. Ten je však na rozdíl od jiných výrobních faktorů, např. investičního majetku a materiálu, nepředvídatelný. Lidský pracovní výkon nelze s žádnou jistotou předpovědět či vědecky určit. V psychologii a sociologii se proto touto problematikou zabývají, a odborníci dospěli k poznatkům a úvahám podepřeným dlouholetým zkoumáním.

* Sladění osobního a pracovního života 

Ty nejlepší pracovní výkony může podávat jen ten, komu se podaří dobře sladit osobní a pracovní život. Firmy, které umožňují pracovat na dálku díky bezpečnému sdílení dat a dalším užitečným nástrojům, dávají prostor zaměstnancům, již plní úkoly stejně efektivně z kanceláře, z domova nebo třeba ze zahraničí, kde tráví dovolenou. 

* Pochvala a vzájemná komunikace 

Zaměstnanci se cítí dobře, když jsou pochváleni. Představte si situaci, kdy pracovník podá nadprůměrný pracovní výkon a třeba zachrání celý důležitý projekt. Pokud to nadřízený vezme jako naprostou samozřejmost, je to demotivující. V prostředí, kde si šéf dobře všímá všeho, co pro firmu děláte, a nebojí se vás pochválit, nemá pracovník problém vynaložit nějaké úsilí navíc. Ve všech mezilidských vztazích, ať už pracovních, či soukromých je dobře fungující komunikace alfou a omegou. Je jedno, jaký využijete nástroj, zda se bude jednat o aplikace pro zasílání zpráv, videohovory nebo diskusní skupiny.  

* Vzdělání a osobní rozvoj zaměstnanců 

Osvědčeným způsobem pro motivaci zaměstnanců je možnost se vzdělávat a profesně růst. Pro mnoho lidí je to jednou z podstatných věcí, proč zůstávají ve svém zaměstnání. Není nic horšího než stagnující pracovní pozice bez možnosti kariérního postupu či růstu finančního ohodnocení. Pokud bude mít pracovník možnost dále se rozvíjet a růst, bude mít větší snahu vydat ze sebe každý den to nejlepší. 

* Přestávky, práce vestoje a vsedě 

Každý zaměstnanec potřebuje mít v práci pauzy. Pokud má 12hodinovou směnu a může se během ní jen třikrát vzdálit na pár minut na oběd či toaletu, určitě nebude tak dobře výkonný a soustředěný na práci. Oblíbená je organizace pracovního času, kdy má zaměstnanec každých 25 minut krátkou přestávku. Po čtyřech těchto sekvencích následuje delší pauza. Není dobré celou směnu stát, ale ani sedět, pokud to jde, měly by se pozice střídat. 

* Osvětlení a hlučné prostředí 

Každý jsme individuální, někdo zvládne pracovat v otevřené kanceláři plné telefonujících spolupracovníků úplně bez problémů, druhý vyžaduje naprosté ticho. Podle průzkumů je však efektivní hudba na pracovišti, netýká se to však kreativních činností, které vyžadují naprostý klid. Na produktivitu práce má velký vliv denní světlo, zvláště v zimních měsících jej nebývá mnoho, a tak je nutné jej dodávat s pomocí dobře navrženého osvětlení. 

* Čerstvý vzduch a zeleň na pracovišti 

Chcete-li se při práci dobře koncentrovat, určitě je nutné místnost, kde pracujete, pravidelně a intenzivně větrat. Pobyt ve špatně větraných místnostech výrazně snižuje naši schopnost soustředit se a má negativní vliv na naši energii. Tím, že budete do místnosti pouštět čerstvý vzduch, se k vám dostane dostatek kyslíku a váš mozek bude lépe fungovat. To podpoříte ještě více tím, že se v kanceláři obklopíte rostlinami. Rostliny místnost více zútulní a vy tak budete mnohem kreativnější než v pouhém strohém a obyčejném pracovním prostředí.

 

 Speciál vychází 31. května jako součást tištěného vydání PROSTĚJOVSKÉHO Večerníku.